Regionális Műhelytanulmányok

Kutatási Jelentések

Társadalompolitikai Tanulmányok

 1. Michael F. Förster – Tóth István György: Szegénység és egyenlőtlenségek Magyarországon és a többi visegrádi országban
 2. Tóth István János: Az adófizetők jövedelemszerkezete és adóteher-megoszlása 1996-ban
 3. Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak piaca
 4. Medgyesi Márton – Róbert Péter: A munka-attitűdök időbeli változása 1989-1997 között
 5. Szivós Péter – Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység Magyarországon, 1992-1997
 6. Mészáros József – Szakadát István: Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése kozvéleménykutatási adatok alapján
 7. Sik Endre – Tóth István János: A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon
 8. Róbert Péter – Nagy Ildikó: Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár?
 9. Lehmann Hedvig – Polonyi Gábor: Kórkörkép: látens és diagnosztizált betegségek
 10. Szivós Péter – Rudas Tamás – Tóth István György: TÁRSZIM97 mikroszimulációs modell az adók és támogatások hatásvizsgálatára
 11. Sik Endre: Külföldiek Magyaroszágon és a velük kapcsolatos nézetek a helyi önkormányzatokban
 12. Tóth Olga: Erőszak a családban
 13. Medgyesi Márton – Sági Matild – Szivós Péter: A harmadik kor: Az idősek jövedelmi helyzete és lakáskörülményei
 14. Nagy Ildikó: Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években
 15. Jan Rutkowski: Kereseti mobilitás a kilencvenes évek Magyarországán (adatok a Magyar Háztartás Panelből)
 16. Michael F. Förster – Tóth István György: Családi támogatások és gyermekszegénység a kilencvenes években Csehországban, Magyarországon és Lengyelországban
 17. Bognár Géza – Gál Róbert Iván – Kornai János: Hálapénz a magyar egészségügyben
 18. Janky Béla: A magánnyugdíj-pénztárak tagsága
 19. Róbert Péter: Az olló – epizód az állandó változásban. Pártpreferenciák 1998. szeptember – 1999. november
 20. Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Róbert Péter: Fogyasztási csoportok
 21. Sik Endre – Szép Katalin: A háztartási termelés pénzértéke
 22. Gál Róbert Iván – Simonovits András – Szabó Miklós – Tarcali Géza: A korosztályi elszámolás Magyarországon

Letölthető tanulmányok:

Háztartás Monitor Jelentések

A digitális jövő térképe - World Internet Project Jelentések

További tanulmányok