Tárki-Unicredit Európai Társadalmi Jelentés

A TÁRKI bemutatta az Európai Társadalmi Jelentést, amelyet az UniCredit Bank támogatásával készített. A vizsgálat egyik újdonsága, hogy az Európai Unió országainak lakosságát mint egységes társadalmat mutatja be.
"Az UniCredit Bank szívesen támogatta ezt a kutatást, amely hozzájárul az európai és magyar társadalom új minőségű megismeréséhez, és így igazi innovációt jelent." - hangsúlyozta Sipos József, az UniCredit Bank kommunikációs igazgatója. - "A TÁRKI-kutatás sok újat hozó eredményeinek bemutatására és hasznosítására közös, tudományos konferenciasorozat szervezésébe is fogtunk."

A tanulmány egyes fejezetei a demográfiai folyamatokkal, a foglalkozási szerkezettel, a jövedelmi különbségek alakulásával és az anyagi életkörülményekkel foglalkoznak. Az EU-15-ök tagállamai mellett a 2004-ben csatlakozott tíz tagország (kivéve Málta) statisztikai adatait is felhasználták: ezek a minták 190 millió európai háztartást reprezentálnak. "Az elemzések nemcsak a vizsgált országok közötti összehasonlításokat teszik lehetővé, hanem az új európai trendek és folyamatok megismerését is" - emelte ki Tóth István György, a kötet szerkesztője.

A tanulmány fő témáit az egyes fejezetek mutatják be.

Az első fejezet (szerzők: Gábos András, Kopasz Marianna) az európai népességcsökkenés és elöregedés tendenciáit elemezte. Példaként álljon itt egy trend, amellyel eddig még sem a gazdaság, sem a politika nem számolt: a háztartások száma az EU-ban általában gyorsabb ütemben növekszik, mint a népességszám, vagyis a háztartások átlagosan egyre kisebb létszámúak lesznek. A szaporodó "egyszemélyes" háztartások jövedelmi helyzete azonban minden vizsgált tagállamban rosszabb az átlagosnál.

A tanulmány második fejezete (szerző: Horváth Hedvig) az európai munkaerőpiacot vizsgálta. Itt az egyik legsúlyosabb következményekkel fenyegető, trend értékű jelenség, melyre a tanulmány felhívja a figyelmet, hogy a foglalkoztatottság növekedési potenciálja nagyban függ az iskolázottsági egyenlőtlenségek mértékétől.

A harmadik fejezet (szerző: Medgyesi Márton) a jövedelmi egyenlőtlenségeket és a szegénységet mutatja be. E fejezetben például szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a volt szocialista országokban csak a legfelső egytized életszínvonala éri el a fejlett nyugat-európai országok középosztályáét.

Az utolsó fejezet (szerzők: Bernát Anikó, Fábián Zoltán) a lakáskörülményeket és a tartós fogyasztási cikkek elterjedtségét vizsgálta az egyes tagországokban. Az összehasonlító adatok rávilágítanak arra a speciális hazai helyzetre, hogy míg Magyarországon igen magas a lakásukat tulajdonosként használók aránya, addig a lakások minősége általában nem éri el az európai átlagot.

A TÁRKI-UniCredit tanulmány szakszerű segítséget ad a kontinens társadalmi folyamatainak megértéséhez és Magyarország Európában elfoglalt helyének felméréséhez. A konferenciasorozatra, melynek a bank székháza ad majd otthont, a következő hónapokban kerül sor.

Vezetői összefoglaló (pdf, 3,8 MB)
Teljes tanulmány (pdf, 5,2 MB)
Teljes tanulmány (angol) ( pdf, 9,6 MB)
Prezentáció (pdf, 1,7 MB)

További információ:

Tóth István György vezérigazgató
tel: 309-7676
TÁRKI

Sipos József kommunikációs igazgató
tel: 301-5241
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Jövedelem eloszlás, szociálpolitika, jövedelem konvergencia - műhelykonferencia az UniCredit Bankban 2008. június 10-én

A TÁRKI - az UniCredit Bank támogatásával - Európai Társadalmi Jelentést készített, amely kiemelten foglalkozik a demográfiai szerkezet, a foglalkozási szerkezet, és a jövedelmi elosztás európai összehasonlításával. E három témában neves szakértők és közéleti szereplők részvételével műhelybeszélgetéseket rendezünk.

A második műhelybeszélgetés 2008. június 10-én, kedden 14.00 órai kezdettel zajlott le jövedelem eloszlás, szociálpolitika, jövedelem konvergencia témakörében.

A jelentés teljes szövege (pdf)
A műhelybeszélgetés prezentációja (ppt)

A panelbeszélgetés résztvevői: Levezető elnök: Tóth István György (TÁRKI Zrt., vezérigazgató)

Foglalkoztatottság, iskolázottság, növekedési korlátok - műhelykonferencia az UniCredit Bankban 2008. május 30-án

A TÁRKI - az UniCredit Bank támogatásával - Európai Társadalmi Jelentést készített, amely kiemelten foglalkozik a demográfiai szerkezet, a foglalkozási szerkezet, és a jövedelmi elosztás európai összehasonlításával. E három témában neves szakértők és közéleti szereplők részvételével műhelybeszélgetéseket rendezünk.

Az első műhelybeszélgetés 2008. május 30-án, pénteken 10.00 órai kezdettel zajlott le a foglalkoztatottság, iskolázottság, növekedési korlátok témakörében.

A jelentés teljes szövege (pdf)
A műhelybeszélgetés prezentációja (ppt)

A panelbeszélgetés résztvevői: Levezető elnök: Tóth István György (TÁRKI Zrt., vezérigazgató)