A kutatás keretében megjelent publikációk

Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értékszerkezetében (Tóth István György)

Magyarország helye a világ értéktérképén (Keller Tamás)

TÁRKI Európai Társadalmi Jelentés 2. – Gazdasági attitűdök (szerk.: Tóth István György) - teljes dokumentum (pdf)

A bizalmatlanság hálójában - A magyar beteg (szerk: Muraközy László)

Tartalomjegyzék (fejezetenként letölthető pdf):

Bevezetés (Tóth István György)
Az egyenlőtlenség nagyságának megítélése (Lelkes Orsolya)
Állami szerepvállalás – egyéni felelősség (Albert Fruzsina – Dávid Beáta)
Állam és piac (Janky Béla)
Bizalom, társadalmi tőke, intézményi kötődés (Giczi Johanna – Sik Endre)
Munka, szabadidő, időallokáció (Monostori Judit)
Tudatos fogyasztás (Gáti Annamária)
Vállalkozói hajlandóság, potenciális vállalkozók és kockázatkerülés (Lengyel György)
A tudás értéke: készségek, kompetenciák, vélemények (Lannert Judit)
A gazdasági erkölcsösséget szabályozó társadalmi normákról – normakövetés és normaszegés (Keller Tamás)
A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata (Keller Tamás – Sik Endre)
A kötetben használt adatbázisok leírása

"A piacgazdaság normatív keretei (gazdaság és kultúra)" című kutatás adatfelvételének gyorselemzése (Bernát Anikó)


Rövidített összefoglaló a Parlamenti képviselők számára


A kutatásról
Előzmények
Publikációk
Konferencia
Kapcsolódó kutatások
Támogatók
Sajtó