A kutatás előzményei

A kutatási terv (Tóth István György)

Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban

A kutatás témája a kockázat, a bizalom és a különböző gazdasági és társadalmi aktivitásokban való részvétel. A tanulmány részletesen elemzi a kapcsolati környezet és a bizalom összefüggését a pénzügyi intézményrendszer igénybe vételével, illetve a gazdasági és politikai attitűdökkel.
Mintanagyság: 1000 fő
Bővebben

„Állam és polgárai” I-III.

A sorozat a kilencvenes évek közepén Csontos László, Kornai János és Tóth István György vezetésével indult. Célja: a lakosság adótudatosságának, fiskális illúzióinak és állami szerepvállalással kapcsolatos attitűdjeinek feltárása. Megismétlődött 1999-ben (az egészségügyi reformra fókuszáltan) és 2007-ben (az adómorálra és az állami felelősséggel kapcsolatos véleményekre fókuszáltan) Releváns, ebben a kutatásban újraértékelhető témakörök: adómorál, állami felelősségvállalás, kockázatkerülés és kockázatkedvelés.
Mintanagyság 2007-ban: 3000 fő
Bővebben

TÁRKI-NFÜ értékvizsgálat

2008 elején Magyarországi értéktérkép címmel lakossági érték- és attitűd szegmentációs vizsgálatot készítettünk. Kulcsszavak: öngondoskodás, normakövetés, normaszegés, egyéni érvényesüléssel kapcsolatos értékek.
Mintanagyság: 2000 fő
Bővebben

TÁRKI-GfK fogyasztói szegmentációs vizsgálat

2008 őszén a GfK Hungária Piackutató Kft-vel közösen olyan – a piackutatási gyakorlatban is alkalmazható fogyasztói tipológiát dolgoztunk ki –, amely fogyasztási magatartás alapján különít el 8 darab, társadalmi szempontból is jól körülhatárolható fogyasztói csoportot.
Mintanagyság: 3000 fő
Bővebben

Tárki Háztartás Monitor 1998-2007 sorozat

A kutatás a magyar társadalom jövedelmi, vagyoni helyzetét és attitűdjeit vizsgálja. A 2003-as és a 2007-es hullám részletesen kérdezett az egyenlőtlenségek értékelésével és az állam iránti kereslettel kapcsolatban. Lényeges kulcsszavak: jövedelem eloszlás, egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdök, a redisztribúció iránti kereslet, kockázatkerülés, kockázatkedvelés, hedonizmus és megtakarítási attitűdök.
Mintanagyság 2007-ben 2000 háztartás
Bővebben

Tárki European Social Monitor sorozat

A sorozat európai összehasonlításban közöl alapvető összehasonlító adatokat az Európai Unió társadalmairól. Az első kötet a demográfia, jövedelem eloszlás, foglalkoztatás és lakáshelyzet témával foglalkozik.
Bővebben
A kutatásról
Előzmények
Publikációk
Konferencia
Kapcsolódó kutatások
Támogatók
Sajtó