Kapcsolódó kutatások

Az Eurobarometer (EB) az Európai Bizottság megbízásából eredetileg az Európai Közösség országaiban az 1970-es évek eleje óta végzett harmonizált közvélemény-kutatást jelentett, amelynek célja a társadalmi és politikai változások vizsgálata volt. Később a kutatás az Európai Unió tagországaira terjed ki, és mind a mai napig évente kétszer – tavasszal és ősszel – történnek a megkérdezések. Az 1990-es évektől ez a Standard Eurobarometernek nevezett kutatás kiegészült kifejezetten a jelölt tagországokra vonatkozó megkérdezésekkel (Candidate countries Eurobarometer), illetve bizonyos speciális témákat elemző kutatásokkal (Special Eurobarometer, Flash Eurobarometer). A kutatásról bővebb információk itt olvashatóak. Az adatok (Special és Standard Eurobarometer) pedig regisztrálást követően a GESIS honlapján férhetőek hozzá.

A European Social Survey (ESS) az Európai Bizottság támogatásával indult azzal a céllal, hogy közel harminc – főként európai – ország attitűdjeinek változását monitorozza. A kutatásnak négy befejezett hulláma van (2002, 2004, 2006, 2008). Minden hullám tartalmaz állandó és változó részeket. 2002-ben a bevándorlókhoz és menekültekhez való viszony, illetve az egyén társadalmi és civil szervezetekben betöltött helye; 2004-ben az egészségügyi és a gazdasági erkölcsről szóló modul; míg 2006-ban az egyéni életút során bekövetkezett események időzítése és a személyes és társadalmi jólét voltak a változó modulok. 2008-ban pedig a jóléti politikával szembeni attitűdök, illetve az életkorral kapcsolatos előítéletek és viselkedésminták szerepeltek a kiemelt témák között. A magyar adatok elemzését a MTA szociológiai és politikai intézete gondozásában megjelent Európai Társadalomtudományi Elemzések sorozat tartalmazza. A nemzetközi kutatás adatai letölthetők innen, további információk olvashatók a kutatás honlapján.

Az Európai Értékrend Vizsgálat6 (EVS) kilencévente (1981, 1990, 1999, 2008) méri fel egységes szempontrendszer alapján a kontinens országaiban élők értékválasztását, és kutatja az európai nemzetek és kultúrák karakterének közös jellemzőit. A felmérés többek között a társadalmi felelősségvállalással, egyes társadalmi intézményekkel, demokráciával, politikával, a munka világával, a szegénységgel, hátrányos helyzettel kapcsolatos véleményekkel, valláshoz, identitáshoz, információs társadalomhoz fűződő attitűdökkel foglalkozik. A Tilburgi Egyetem (Hollandia) által koordinált 2008-2009-es kérdőíves felmérés összesített eredményei 2010-re várhatók. A magyarországi kutatás legfontosabb eredményei megtalálhatóak itt.

A European Quality of Life Survey (EQLS) a European Foundation (Eurofound) által vezetett nemzetközi kutatás, amely eddig kétszer (2003 és 2007) került megkérdezésre. Az adatállományban az Európai Unió 27 országa mellett Törökország, illetve a 2007-es hullámban Horvátország és Norvégia adatai szerepelnek. A kutatás célja a tágan értelmezett életminőség vizsgálata, így a foglalkoztatottság, a jövedelem, az iskolázottság, a lakáskörülmények, az egészség, a munka-család egyensúlya valamint az elégedettség témaköre egyaránt a kutatás fókuszában áll. Az adatok felhasználásával készült elemzések az Eurofound honlapjáról érhetőek el, maguk az adatok (egyelőre csak a 2003-as hullámé) pedig regisztrációt követően elektronikusan is hozzáférhető itt.

Az International Social Survey Program (ISSP) 1985-ben indult nemzetközi adatfelvétel, amely évente más témát kutat, a témák azonban rendszeres időközönként visszatérnek. A témák között eddig többek között a kormányzat szerepét, az egyenlőtlenségeket, a nemzeti identitást vagy a vallást vizsgáló adatfelvételek voltak. Jelenleg 45 ország tagja az ISSP-nek. A magyar adatfelvételt évek óta a TÁRKI végzi, Róbert Péter koordinálásával. A nemzetközi adatfelvétel adatai a GESIS archívumában találhatóak, és előzetes regisztráció után hozzáférhetőek Bővebb információk a kutatás honlapján találhatóak.

A Nemzetközi Összehasonlító Értékvizsgálat a World Value Survey (WVS) az eredetileg az Európai Közösség tíz tagországában, 1981-ben megkezdett Európai Értékrend Vizsgálat (EVS) nemzetközi adatfelvétele, bár a két kutatást mind a mai napig különböző kutatócsoportok vezetik, az adatfelvétel pedig harmonizált, de nem azonos kérdéssor alapján történik. A kutatásnak eddig öt befejezett hulláma készült el: 1981-1984; 1989-1993; 1994-1999; 1999-2004; 2005-2008. Az első négy hullám EVS és a WVS harmonizált adatait tartalmazó adatbázis, illetve a WVS 5. hullámának adatai előzetes regisztráció után ingyenesen letölthetőek a kutatás honlapjáról. A kutatás nemzetközi és kultúraközi értékrendszerbeli változások monitorozását tűzte ki célul. A WVS adatai alapján Ronald Inglehart dolgozta az értékrendszerbeli változások átfogó elméletet. Ő egyébként a kutatás végrehajtó bizottságának elnöke is. Az eddigi kutatásokban több mint 80 országról vannak adatok. Magyarország a régió egyetlen olyan országa, amely a kutatás minden hullámában szerepelt.
A kutatásról
Előzmények
Publikációk
Konferencia
Kapcsolódó kutatások
Támogatók
Sajtó