Zárjuk az R-HOME projektet

Az Európai Unió Jogok, egyenlőség és állampolgárság programja (2014-2020) által társfinanszírozott R-HOME "Roma: Lakhatás, lehetőségek, mobilizáció és szerepvállalás" című projekt a végéhez közeledik.
A projekt célja a romák hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelem volt a lakhatásra összpontosítva, valamint a romák társadalmi befogadásának és szerepvállalásának támogatása.
Ezen a linken megtalálhatóak a projekt eredményei, többek között:

  • Egy transznacionális kutatás, amely bemutatja a magukat romának valló emberek megfelelő lakhatáshoz való hozzáférésének problémáiról szóló kvalitatív felmérés főbb megállapításait.
  • Egy füzet, amely összefoglalja a 14 kiválasztott, közvetlenül vagy közvetve romákat célzó lakhatási gyakorlat tanulságait.
  • Öt rövid videó és egy rövid dokumentumfilm, amelyekben roma családok beszélnek az életükről, törekvéseikről, lakáskörülményeikről és önállóságukról.

A dokumentumok angol, francia, magyar, olasz, román, olasz, román és spanyol nyelven állnak rendelkezésre.


Co-funded by the European Union