Patrimoniális tendenciák és társadalmi bezáródás: Hogyan működnek és változnak a mobilitást gátló ragadós padlók és ragadós mennyezetek?

Középtávú (1980-2020) kutatás a társadalmi bezáródás mechanizmusairól Magyarországon - és máshol

A kutatásról:
A 2020. október 2022. szeptembere között zajló kutatás azt vizsgálja, hogy hol vannak a társadalmi szerkezetben erős, nehezen átjárható választóvonalak és mi ezeknek a szakadásoknak a helye a társadalmi mobilitás folyamatában - elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt. 

Urban Policy Innovation to address inequality with and for future generations (UPLIFT) 2020-2023

A Városkutató Kft. által vezetett UPLIFT konzorcium új, innovatív szemléletmódot kíván bevezetni a városfejlesztési politikában a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az UPLIFT egy többszintű kutatási módszerrel kívánja feltérképezni a válság utáni városi egyenlőtlenség folyamatait és mozgatórugóit. Először, kontextusba helyezi a makrószintű megállapításokat mikrószinten. A nemzeti és regionális (NUTS 2) skálára fókuszálva, elemzi az egyenlőtlenség mértékét és dimenzióit az EU-ban.

Kutatás a magyarországi szegénység trendjeiről és mozgatórugóiról

A 2019. decemberében indult kutatás célja, hogy jobban megértsük a Magyarországon az utóbbi években megfigyelhető szegénységcsökkenés okait és azt, hogy miként szegmentálódik a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők csoportja, európai összehasonlításban. A kutatás várhatóan 2022. novemberében zárul. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból közfinanszírozású támogatásban részesül. A kutatás vezetője Gábos András, a kutatócsoport tagja Branyiczki Réka és Tóth István György.

A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai

A kutatás célja a fogyatékos emberek társadalmi kirekesztéséhez vezető régi és újabb keletű folyamatok feltérképezése, valamint annak megértése, hogy ezek hogyan jelennek meg az érintettek életútjában. Vizsgáljuk azt is, hogy a nemzetközi kutatásokban feltárt kirekesztési mechanizmusok (társadalmi, gazdasági, oktatási, munkaerőpiaci, jogi és egyéb tényezők) mennyiben vannak jelen a fogyatékos emberekkel kapcsolatos hazai intézményrendszerben és szakpolitikákban, és miként befolyásolják a fogyatékos emberek lehetőségeit.

Study on the adequancy and sustainability of social protection system: attitudes in the EU (2019-2020)

A tanulmány célja, hogy összefoglalja a polgárok szociális védelemmel kapcsolatos preferenciáiról szóló tudományos eredményeket a döntéshozók számára. Ezen túlmenően a cél az, az EU tagállamai felhasználhassák a tanulmány által összegyűjtött és bemutatott adatokat szociális védelmi rendszerük korszerűsítésében. A más országokban használatos gyakorlatok megismerése segíthetik a tagállamokat a szociális védelemmel és újraelosztással kapcsolatos lakossági igényeknek megfelelő társadalompolitika megalkotásában.