2022

Mario Biggeri, Federico Ciani, Lucia Ferrone, András Gábos, Maria Nannini, Zsófia Tomka and István György Tóth 2021. Alternative approaches to the study of poverty and social exclusion in Europe EUROSHIP Working Paper No. 13 February 2022

Beáta Nagy, Péter Róbert & Nikolett Geszler (2022). Like parent, like child? The intergenerational transmission of subjective well-being in Hungary. Journal of Family Studies (online first). DOI: 10.1080/13229400.2022.2071164

Clara MacNaughton, András Gábos, István György Tóth, Federico Ciani, Mario Biggeri, Jerome Bickenbach 2022. Summary of Outcomes of Social Indicator. Workshop EUROSHIP Working Paper No. 20 November 2022

Gábos, A., Tomka, Zs. (2022). Developments in minimum income benefits levels in Europe. EUROSHIP Working Paper No. 11. Oslo: Oslo Metropolitan University. DOI: 10.6084/m9.figshare.19188209. Available at: https://euroship-research.eu/publications.

Gábos, A., Tomka, Zs., I. Gy. Tóth (2022) Measuring gaps in social citizenship in Europe: How do we capture diversity? EUROSHIP policy brief no. 2., Oslo: Oslo Metropolitan University,

Greiss, J., Schoneville, H., Adomavičienė, A., Baltutė, R., Bernat, A., Cantillon, B., Carrillo-Álvarez, E., Delanghe, H., Goderis, B., Hermans, K., van der Horst, H., Michoń, P., Pereira, E.S., Pereirinha, J.A.(2022) Food aid in Europe in times of the COVID-19 crisis. An international survey project. Working Paper No. 22/05 September 2022. University of Antwerp Herman Deleeck Centre for Social Policy

Husz, I., Kopasz, M., Medgyesi, M. (2022) Social Workers’ Causal Attributions for Poverty: Does the Level of Spatial Concentration of Disadvantages Matter?. In: Social Indicators Research

Lampinen, A., Light, A., Rossitto, C., Fedosov, A., Bassetti, C., Bernát, A., Travlou, P., Avram, G. (2022). Processes of Proliferation: Impact Beyond Scaling in Sharing and Collaborative Economies. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. 6, GROUP, Article 41 (January 2022), 22 pages. https://doi.org/10.1145/3492860Lukasiewicz, A., Sanna, V.S., Diogo, V.L.A.P.,

Łukasiewicz, A. Sanna V.S., Diogo V., Bernat A. (2022): Shared mobility: a reflection on sharing economy initiatives in European transportation sectors, in “The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions”, in Klimczuk A., Cesnuityte V., Miguel C., Avram G. “The Sharing Economy in Europe: Developments, Practices, and Contradictions”, Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86897-0_5

Lőrincz, B. (2022) A siker kényszere – Globalizált oktatásirányítás a 21. században. Educatio, 30 (4): 722-726.

Lőrincz, B. (2022) Elnyomó államok, kirekesztő társadalmak és a romák reprezentációja. Regio, 30 (1): 209-213.

Medgyesi, M., I. Gy. Tóth (2022). Inequality and Welfare Chapter 12. In:  Mátyás, L. (ed) Emerging European economies after the pandemic. Contributions to Economics. Cham: Springer

Medgyesi, M. (2022): Disadvantages in Starting a Family in Hungary. In: M. Emirhaizovic, T. Heiman, M. Medgyesi, C.P. Mota, S. Tomanovic, S. Vella (eds):  Family Formation Among Youth in Europe: Coping with Socio-Economic Disadvantages. Information Age Publishing Inc. Charlotte, NC; COST. 

Mihályi, P. – Szelényi, I. (2022): Szovjetunió: kommunizmus nélkül?. Élet és Irodalom, LXVI. évfolyam, 51–52. szám, 2022. december 22.

Róbert P., Geszler N. & Nagy B. (2022). Parental determinants of subjective child well-being in Hungary. Intersections. EEJSP 8(2): 156–174. DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v8i2.837

Travlou, P., Bernát, A. (2022) Solidarity and Care Economy in Times of ‘Crisis’: A View from Greece and Hungary Between 2015 and 2020. In: Česnuitytė V., Klimczuk A., Miguel C., Avram G. (eds) The Sharing Economy in Europe. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86897-0_10

 

TÁRSADALMI RIPORT 2022

Antal-Fekete, E., Lőrincz, B. (2022) Oktatási egyenlőtlenségek, iskolai mobilitás és az oktatási rendszer átalakulása Magyarországon az 1980-as évektől napjainkig. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Bernát, A., Petri, G., Vajda, D., Kozma, Á. (2022) A fogyatékossággal élő emberek jogaival és társadalmi részvételével kapcsolatos lakossági attitűdök. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Csathó, Á., Medgyesi M. (2022) A fiatalok jóléte Európa városaiban a helyi gazdasági fejlettség és társadalompolitika kontextusában. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Gábos, A., Tátrai, A. (2022) A jövedelmi szegénység kiterjedtsége és mélysége 2005 és 2020 között – eltérő küszöbértékek mentén. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Gábos, A., Tomka, Zs. (2022) A minimumjövedelem-ellátások szintjének alakulása Európában 2009 és 2017 között. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Kolosi, T., Szelényi, I. (2022) A magyar társadalom és politika változásai 2004 és 2022 között. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Medgyesi, M. (2022) A generációk közötti transzferek hatása a vagyonfelhalmozásra Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKIGábos, A., Tátrai, A. (2022) A jövedelmi szegénység kiterjedtsége és mélysége 2005 és 2020 között – eltérő küszöbértékek mentén. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Róbert, P., Susánszky, P. (2022) A munkaerő-piaci és a politikai részvétel összefüggései nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Tátrai, A. (2022) Magyarország szegénységi térképe. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKITóth, J., Bernát, A. (2022) Menekültválság 2022-ben Az Ukrajna elleni orosz agresszió menekültjeinek magyarországi fogad(tat)ása. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Tóth, I. Gy. (2022) Kompország lakói 2022-ben Az USA, az EU, Oroszország és Kína megítélése a magyar közvéleményben. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKIKolosi, T., Szelényi, I. (2022) A magyar társadalom és politika változásai 2004 és 2022 között. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI

Tóth, J., Bernát, A. (2022) Menekültválság 2022-ben Az Ukrajna elleni orosz agresszió menekültjeinek magyarországi fogad(tat)ása. In: Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk. 2022): Társadalmi Riport 2022. Budapest: TÁRKI