The state and its citizens

In post-socialist Hungary, following the transition period, reform attempts had to cope with difficult side effects of the “transformational recession”, while building up of new institutions was also among the primary aims. The institutional reforms were sometimes captured by status quo effects and current policy deadlocks. This process, with special focus on fiscal illusions and public perceptions of the state activities in health, education, pensions and welfare was in the focus of the Tarki research project “The state and its citizens” (Kornai, Csontos and Tóth 1996, Csontos, Kornai and Tóth 1998, 1999, Csontos and Tóth, 1998). The second wave of this series dealt with health reforms (Janky and Tóth eds 1999), while the third wave of this research focused on tax awareness, tax avoidance and the demand for redistribution (Medgyesi and Tóth, eds. 2007, and most recently Tóth 2008b). Major publications of this research (in Hungarian):

  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1996): Adótudatosság és fiskális illúziók. In. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. TÁRKI, Budapest, 238-271.
  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1996): Az állampolgár, az adók és a jóléti rendszer reformja. Századvég Új Folyam 2.sz.: 3-28.
  • Csontos László – Tóth István György (1996): Az állam és polgárai: fiskális csapdák és államháztartási reform az átmeneti gazdaságban. TÁRKI, Budapest. A tanulmány megjelent még: In.: Gács János – Köllő János (szerk.): A "túlzott központosítástól" az átmenet stratégiájáig. Tanulmányok Kornai Jánosnak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 367-384.
  • Csontos László – Kornai János – Tóth István György (1998): Tax Awareness and the Reform of the Welfare State: Hungarian Survey Results. Economics of Transition 6: 287-312.
  • Janky Béla – Tóth István György (szerk.): Adótudatosság, fiskális illúziók és az és az egészségbiztosítás reformjával kapcsolatos vélemények. Kutatási beszámoló. TÁRKI. Budapest, 1999. (pdf file, 1,3 MB)
  • Csontos, László – János Kornai – István György Tóth: Tax Awareness and Reform of the Welfare State. Results of a Hungarian Survey
  • Gábos András – Keller Tamás – Medgyesi Márton – Tóth István György (2007): Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Kutatási beszámoló. TÁRKI. Budapest, 2007. (pdf file, 7,6 MB)