Hatásvizsgálatok, szimuláció

Korosztályi elszámolás

A korosztályi elszámolás technikájának lényege, hogy a nettó adóterheket lebontja az egyes évfolyamokra, és ezt, az adott pillanatra jellemző tehereloszlást kivetíti a jövőbe. Néhány kiegészítő feltevés (a termelékenység növekedési ütemét és a diszkontláb alakulását illetően), valamint a népesség létszámára és korösszetételére vonatkozó előrejelzés birtokában a jövőbe kivetített jelenlegi nettó adóteher-eloszlásról megállapítható, hogy a jövőben születő korosztályokra mennyivel nagyobb (vagy kisebb) adóterhet ró ahhoz, hogy az ún. intertemporális költségvetési korlát teljesüljön.

I-CUE

Researchers: András Gábos, Péter Szivós
Improving the capacity and usability of EUROMOD (I-CUE) (1 May 2005 - 1 May 2008)

I-CUE

Researchers: András Gábos, Péter Szivós
Improving the capacity and usability of EUROMOD (I-CUE) (1 May 2005 - 1 May 2008)

Microsimultion modelling - TÁRSZIM

The first wave of microsimulation development at TÁRKI was carried out in 1995. Since then, model-building and IT development have been performed on a contractual basis, at the request of the Ministry of Finance. For the most recent wave, the Ministry of Health, Social Affairs and Family joined in, too. After statistical matching to anonymised microdata from tax records (bought from the tax authorities) and to consumption records (purchased from the Central Statistical Office), the Monitor database is incorporated into the TÁRSZIM microsimulation model.

Mikroszimuláció - TÁRSZIM

A gazdaság- és társadalompolitikai változások hatásainak modellezése és megértése egy átalakuló társadalomban nem könnyű feladat. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt a társadalmi és gazdasági környezet nagyon gyorsan változik, ezért fontos egy megfelelő döntés előkészítő és elemző eszköz megtervezése. Másrészt az átfogó és megfelelő minőségű adatállományok hiánya, valamint az államháztartási információs rendszer hiányosságai szintén nehézséget jelentenek. Ugyanakkor erős igény van a szociális reformlépések bevezetés előtti hatásvizsgálataira.

PENMICRO

Monitoring pension developments through micro socio economic instruments based on individual data sources: feasibility study (PENMICRO)

Lead researcher: Róbert Gál

The overarching aim of this ongoing project is to develop an analytical framework capable of capturing the relevant aspects of micro instruments Member States apply in modelling future developments in their pension schemes and the datasets behind them, and to apply this framework in describing and comparing the national approaches.

The research team will carry out three main tasks:

PENMICRO

Monitoring pension developments through micro socio economic instruments based on individual data sources: feasibility study (PENMICRO)

Lead researcher: Róbert Gál

The overarching aim of this ongoing project is to develop an analytical framework capable of capturing the relevant aspects of micro instruments Member States apply in modelling future developments in their pension schemes and the datasets behind them, and to apply this framework in describing and comparing the national approaches.

The research team will carry out three main tasks:

Pension reform

Pension reform - Pension Reform and Intergenerational Redistribution in Hungary (National Research and Development Fund)
In a generational accounting analysis, we separated the long-term effects of the main components of the comprehensive 1997 Hungarian pension reform. This calculation was later revised and extended using retrospective data in order to quantify intergenerational redistribution in the Hungarian pension system through the complete life-cycles of subsequent generations.

Pension reform

Pension reform - Pension Reform and Intergenerational Redistribution in Hungary (National Research and Development Fund)
In a generational accounting analysis, we separated the long-term effects of the main components of the comprehensive 1997 Hungarian pension reform. This calculation was later revised and extended using retrospective data in order to quantify intergenerational redistribution in the Hungarian pension system through the complete life-cycles of subsequent generations.

TARGEN

A TARGEN (teljes néven TÁRKI Generációk közötti erőforrás átcsoportosítás és életpálya-finanszírozás adatbázis és indikátor-gyűjtemény) a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. tulajdonában lévő, ingyenesen használható adatállomány és statisztikai indikátor-gyűjtemény. Tartalmazza a magyarországi közösségi bevételek és közkiadások koréves bontású korprofiljait (azaz, a korosztály egy tagjára eső átlagos befizetéseket illetve kifizetéseket koréves bontásban) és a kapcsolódó statisztikai jelzőszámokat, folyamatosan frissülve, 1993-től kezdődően.