Társadalmi Riport

"A nemzetközi irodalomban ismert kiadványtípusról van szó. Európa több országában rendszeresen - több helyütt évente - jelennek meg társadalmi riport, adatriport kötetek, amelyek széles körben kívánják ismertté tenni az adott ország legfontosabb társadalmi összefüggéseit. Ezek a kiadványok mindenekelőtt adatokat közölnek jól követhető formában és szöveges információikban az adatok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges jegyzetekre, kommentárokra, illetve az adatok tárgyszerű interpretálására szorítkoznak. Nem statisztikai kiadványról van tehát szó: ennél bővebb az elemző interpretációs anyag, s bővebb a felhasznált adatok köre is. A statisztikai adatgyűjtéseken túl a kisebb mintájú szociológiai, demográfiai, közvéleménykutatási adatok is szerepelnek ezekben a kötetekben. Kiadványunk - némi módosítással - ezt a nemzetközi sztenderdet igyekszik követni." - írták a Társadalmi Riport című kétévente megjelenő tanulmánykötet szerkesztői 1990-ben, az első kötet megjelenésekor.

 • A kiadvány címe: Társadalmi Riport
 • A kiadó neve, székhelye: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
 • A kiadásért felelős: Tóth István György, vezérigazgató
 • A szerkesztésért felelős: Kolosi Tamás és Tóth István György
 • ISSN 1216-6561

Társadalmi Riport megrendelő lap (pdf)
Megvásárolható lesz novembertől a Líra könyvesboltjaiban is.

A Társadalmi Riport sorozat 1994-2020-ig terjedő köteteinek tanulmányai letölthetőek pdf-ben, az adott évszám alatt a fejezetcímekre kattintva.

Az 1990-1992-es év köteteinek csak a tartalomjegyzéke érhető el.

Társadalmi Riport 2020

Szerkesztők: Kolosi Tamás–Szelényi Iván–Tóth István György

A Társadalmi Riport sorozat 1990 óta kétévente jelenik meg. A sorozat a magyar társadalom aktuális állapotáról számol be, hosszú távú adatsorok és megjelenést megelőző két évben az országban lefolytatott legfontosabb empirikus vizsgálatok alapján. 

A 2020 november elején megjelenő kötet 600 oldalon, az eddigi hagyományokat folytatva ad áttekintést a legfontosabb társadalmi jelzőszámok, folyamatok alakulásáról. A TÁRKI különböző társadalomkutatási adatbázisai, korábbi idősorok, aktuális empirikus vizsgálatok anyagai és mindezek társadalompolitikai és szociálpolitikai összefüggései mellett a magyar tudományosság empirikus kutatásainak a megjelenést megelőző két évben feltárt eredményei adják az új kötet munícióját. A kötet külön figyel arra, hogy a társadalomszerkezetre, szegénységre, demográfiára, gazdaságra és lakossági attitűdökre vonatkozó adatokat és mérőszámokat összegyűjtse és bemutassa, valamint arra, hogy azok nemzetközi kontextusba helyezve az EU-tagországok adataival összehasonlíthatóak legyenek.

ELŐSZÓ
(Kolosi Tamás–Szelényi Iván–Tóth István György)

I. GAZDASÁGI PROSPERITÁS: FELZÁRKÓZÁSI ESÉLYEK ÉS KORLÁTOK

1. Kelet-Közép-Európa legújabb felzárkózási kísérlete: harminc évvel a rendszerváltások után
(Medgyesi Márton–Tóth István György)
2. Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben 
(Oblath Gábor–Palócz Éva)
3. Olajozza vagy csikorgatja a fogaskerekeket? A NER korrupciós és gazdasági teljesítménye nemzetközi összehasonlításban
(Martin József Péter)
4. Fenntartható pályán? A társadalmi-ökológiai fenntarthatóság állapota és trendjei
(Bartus Gábor)

Társadalmi Riport 2018

Szerkesztők: Kolosi Tamás – Tóth István György
A kötet 3-400 oldalon az eddigi hagyományokat folytatva áttekintést ad a legfontosabb társadalmi jelzőszámok alakulásáról. A TÁRKI Háztartás Monitor Vizsgálat legutóbbi adatbázisa, korábbi idősorok, aktuális empirikus vizsgálatok anyagai és mindezek társadalompolitikai és szociálpolitikai összefüggései adják a kötet munícióját. Ebben az évben is külön figyelmet kapnak a társadalomszerkezet, szegénység és egyenlőtlenségekre vonatkozó mérőszámok, amelyeket nemzetközi kontextusba helyezve az EU-tagországok adataival összehasonlítható adatokat ismertetnek a fejezetek. A TÁRKI jelenleg futó nemzetközi összehasonlító kutatásai, más magyarországi és nemzetközi összehasonlító elemzések, valamint idősorok alapján a kötet előkészítését erre a célra készülő számítások támogatják.

A Társadalmi Riport 2018 kötete ide kattintva elérhető ePub formátumban.

Társadalmi Riport sajtómegjelenések

TARTALOMJEGYZÉK:

I.    TÁRSADALOMSZERKEZET

1.    Európa messze van?
Kolosi Tamás–Szivós Péter
2.    Bezáródás és fluiditás a magyar társadalom szerkezetében. Adatolt esszé a felső középosztály bezáródásáról
Tóth István György–Szelényi Iván
3.    Társadalmi mobilitás – kapcsolathálózati megközelítésben
Kmetty Zoltán–Koltay Júlia
4.    Intergenerációs iskolai mobilitás az európai országokban a válság előtt és után
Róbert Péter
5.    Növekvő elvándorlás – lehetőségek, remények, munkaerőpiaci hatások
Hárs Ágnes

II.    DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK

6.    A háztartásszerkezet és az iskolai végzettség összefüggései
Harcsa István–Monostori Judit
7.    A szegénység dinamikája a válság időszakában Magyarországon
Branyiczki Réka–Gábos András
8.    A magyarországi romák társadalmi integrációja a 2010-es években
Bernát Anikó
9.    Nők és férfiak helyzete – nemzetközi összehasonlításban (Javított változat - 2018. november 23.
Simonovits Bori–Szeitl Blanka
10.    Fiatalok helyzete az EU-országokban a gazdasági válság idején és azt követően
Medgyesi Márton

III.    GAZDASÁG

11.    Mi lett velük? Egy kiterjesztett esettanulmány tanulságai a középvállalati réteg sorsának alakulásáról 2000–2016 között
Palócz Éva–Vakhal Péter
12.    Fél pohár víz – avagy hogyan értelmezhető a magyar versenyképesség az objektív és szubjektív mutatók szerint?
Vakhal Péter–Palócz Éva
13.    Családi vállalkozások Magyarországon
Wieszt Attila–Drótos György
14.    Földhasználat és földtulajdon szerkezet
Kovách Imre

IV.    HUMÁN INFRASTRUKTÚRA

15.    Nem gyermeknek való vidék. A magyar oktatás és a 21. századi kihívások
Lannert Judit
16.    A párhuzamos valóság – a magánegészségügyi rendszer kiépülése
Lantos Gabriella
17.    Lakáspiac és lakásindikátorok
Hegedüs József–Somogyi Eszter–Teller Nóra
18.    A szociális segélyezési rendszer 2015. márciusi átalakításának hatása a települési önkormányzatok magatartására
Kopasz Marianna–Gábos András


V.    ATTITŰDÖK

19.    A 2018. évi országgyűlési választás
Tóka Gábor
20.    Oroszország a magyar közvéleményben
Krekó Péter
21.    Jogállamiság, jogtudat, normakövetés
Jakab András–Gajduschek György
22.    Intézményekbe vetett bizalom Magyarországon és az Európai Unió országaiban
Medgyesi Márton–Boda Zsolt

Társadalmi Riport 2016

A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Előszó
Kolosi Tamás - Tóth István György
 

I. GAZDASÁGI POTENCIÁL, MUNKAERŐPIAC

A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai
(Palócz Éva)

Korrupciós kockázatok, átláthatóság, közbeszerzések. Magyar közbeszerzések 2009–2015 közötti adatainak elemzése
(Tóth István János – Hajdu Miklós)

Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon?
(Scharle Ágota)
 

II. TÁRSADALMI SZERKEZET

Középosztály(ok) Magyarországon és Európában
(Tóth István György)

Vagyoneloszlás Magyarországon
(Kolosi Tamás – Fábián Zoltán)

Polgárság a mai Magyarországon
(Sik Endre – Szeitl Blanka)

Anyagi depriváció Magyarországon, 2009–2015
(Gábos András – Tátrai Annamária – B. Kis Anna – Szivós Péter)

Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon
(B. Kis Anna – Gábos András)
 

III. HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSE A VÁLSÁG KÖZBEN ÉS UTÁN

A háztartások megtakarításai és eladósodottsága Magyarországon, 2008–2015
(Medgyesi Márton)

A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma
(Simonovits Bori – Szivós Péter)

Háztartások munkaintenzitása a válság idején és a kilábalás időszakában
(Branyiczki Réka)
 

IV. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, MIGRÁCIÓS VÁLSÁG

Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek
(Hárs Ágnes)

Magyarország sajátos helyzete az európai menekültválságban
(Juhász Attila – Molnár Csaba)

A segítségnyújtás evolúciója és a szolidaritás új formái a migrációs válság idején. Új önkéntes és régi civil szervezetek 2015-ben
(Bernát Anikó – Kertész Anna – Tóth Fruzsina Márta)
 

V. INTÉZMÉNYEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER

Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények
(Hermann Zoltán – Varga Júlia)

Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban
(Orosz Éva – Kollányi Zsófia)

A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása
(Goldmann Róbert – Gyetvai Gellért – Mester Dániel)

Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén *
(Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori)
 

VI. ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK

A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és a mai Magyarországon
(Hajdu Gábor –Sik Endre)

Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban
(Simonovits Bori – Szeitl Blanka)


*A tanulmány kismértékben kiegészített verziója, a kiegészítés a kutatást megrendelő szervezetek és az azt finanszírozó projekt pontos megnevezését tartalmazza.

Társadalmi Riport 2014

Tartalomjegyzék

Előszó
(Kolosi Tamás – Tóth István György)*

I. FELZÁRKÓZÁS ÉS LESZAKADÁS

1. Gazdasági átalakulás, nekilendülés és elakadás. Magyarország Makrogazdasági konvergenciája az Európai Unió fejlett térségéhez az 1990-es évek elejétől 2013-ig
(Oblath Gábor)

2. A magyar háztartások jövedelme és fogyasztása nemzetközi összehasonlításban: felzárkózás vagy leszakadás?
(Szivós Péter)

3. Demográfiai folyamatok: születések, halálozások, korösszetétel
(Spéder Zsolt)

4. Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon
(Harcsa István – Monostori Judit)

5. Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
(Csapó Benő – Fejes József Balázs – Kinyó László – Tóth Edit)

 

II. MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATOK, TÁRSADALMI SZERKEZET

6. Osztályok és társadalomkép
(Kolosi Tamás – Pósch Krisztián)

7. Foglalkoztatás a válság előtt, közben és után
(Eppich Győző – Köllő János)

8. Az aktív korúak foglalkoztatottsága és szegénysége az Európai Unióban és Magyarországon: válság előtt, alatt és után
(Gábos András – Branyiczki Réka – Barbara Lange – Tóth István György)

9. Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac
(Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György)

10. Integrációs minták: iskolázatlan emberek és munkahelyeik Norvégiában, Olaszországban és Magyarországon
(Köllő János)

11. Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon
(Bernát Anikó)

12. Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból**
(Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor)

13. Fiatalok életkörülményei Magyarországon és az EU országaiban 2007 és 2012 között
(Medgyesi Márton – Nagy Ildikó)

14. A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében
(Palócz Éva – Matheika Zoltán)

15. Magyarok külföldön – Mennyien? Kik? Hol?
(Blaskó Zsuzsa – Ligeti Anna Sára – Sik Endre)

 

III. ATTITŰDÖK

16. Megfogyva bár, de törve… Mérsékelten javuló mutatók, súlyosan növekvő politikai polarizáltság a magyar értékrendszerben, változások 2009 és 2013 között
(Keller Tamás)

17. Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok. A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között
(Simonovits Bori)

18 Mozgatórugók – avagy a lakossági és a vállalati hangulatindexek ingadozása
(Vakhal Péter)

19. Az újraelosztás iránti kereslet változása a válság időszakában az Európai Unió országaiban
(Tóth István György – Fábián Zoltán)

20. Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon
(Kovács András)

 

IV. POLITKAI FOLYAMATOK

21. Az új pártrendszer
(Tóth Csaba – Török Gábor)

22. Pártok és szavazók, 2002–2014
(Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Tardos Róbert)

23. Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon
(Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba)

 

V. VENDÉGKOMMENTÁROK

24. Chikán Attila: A magyar társadalom fejlődési esélyei a gazdasági versenyképesség tükrében

25. Kornai János: Példaképünk: Kína?***

 

26. Nádas Péter: Néhány esti kérdés. A regresszió és a progresszió kölcsönösségéről

27. Szelényi Iván: Variációk szegénység témára

28. Tölgyessy Péter: Válság idején teremtett mozdíthatatlanság*Az előszó (Kolosi Tamás - Tóth István György) megjelent itt: Köz-Gazdaság. Tudományos Füzetek. X. évfolyam 1. szám (2015 április).

**Tanulmányunk 1., 2. ábráján és 2. táblázatában korábban hibás adatokat közöltünk. A jelenlegi, javított változatban ezeket a hibákat kiküszöböltük. Köszönettel tartozunk Havas Gábornak, aki a hibára felhívta a figyelmünket, az olvasóktól pedig elnézést kérünk.(Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor)

***Kornai János cikke kínai nyelven megjelent a Financial Times China 2014.12.19-i számában.

Társadalmi Riport 2012

A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban 2012. november 22-23.

A TÁRKI Zrt. a Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájával közösen ingyenes, nyilvános nemzetközi konferenciát szervezett az aktuális magyarországi társadalmi és gazdasági trendekről "A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban" címmel.

részletek...
 

Tartalomjegyzék

Előszó
Kolosi Tamás - Tóth István György

I. TÁRSADALOMSZERKEZET, EGYENLŐTLENSÉGEK, TÁRSADALMI INDIKÁTOROK

A jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú meghatározói Magyarországon
(Medgyesi Márton – Tóth István György)

Megéri tanulni…? Származás, iskola, foglalkozás, kereset – utak és elágazások a rendszerváltást követően
(Kolosi Tamás – Keller Tamás)

Családi struktúrák az életciklusban
(Harcsa István – Monostori Judit)
 

II. MAKROGAZDASÁG

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások
(Oblath Gábor – Palócz Éva)

Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján. Okok és okozatok
(Vakhal Péter)

A magyar szociálpolitika szerepe az egyenlőtlenségek alakításában: az elmúlt évtizedek trendjei
(Szivós Péter)
 

III. MUNKAERŐPIAC

Munkapiaci válságok, változások, válaszok
(Hárs Ágnes)

Az alacsony foglalkoztatás okairól az 50 év feletti népességben Magyarországon. Az ösztönzők, a kognitív képességek és az egészségi állapot szerepe
(Divényi János – Kézdi Gábor)

Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a „végeken”
(Koltai Júlia – Sik Endre)
 

IV. SZUBJEKTÍV JÓLLÉT

Hat állítás az elégedettség és a materiális aspirációk kapcsolatáról. Egy elméleti dilemma és néhány megoldási javaslat
(Keller Tamás)

A gyermekek jólléte Magyarországon európai összehasonlításban
(Gábos András – Kopasz Marianna)

Az 50 éven felüliek „jólléte” kapcsolataik tükrében
(Gáti Annamária)
 

V. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ

Pártrendszer és a társadalmi kohézió jelzőszámai Magyarországon
(Fábián Zoltán)

Egyenlőtlenségek iránti attitűdök Magyarországon
(Medgyesi Márton)

Jövedelmi egyenlőtlenség és választási hajlandóság
(Horn Dániel)

A radikalizmus és a cigányellenesség gyökerei a szélsőjobboldal szimpatizánsai körében
(Bernát Anikó – Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba)
 

Társadalmi Riport 2010

 

Tartalomjegyzék

Előszó
(Kolosi Tamás - Tóth István György

I. Rétegződés és jövedelem

Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon
(Tóth István György)

Jövedelemeloszlás nemzetközi összehasonlításban
(Medgyesi Márton)

Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon
(Gábos András – Szivós Pétern)

Gyermekszegénység az Európai Unióban
(Gábos András)

Kikristályosodó társadalomszerkezet
(Kolosi Tamás – Keller Tamás)

II. Gazdaság és gazdaságpolitika

A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája az Európai Unióban
(Palócz Éva)

Európai uniós támogatások és a hazai fejlesztéspolitika
(Klauber Mátyás – Nagy Katalin)

Kormányzati hatékonyság és üzleti környezet: adalékok a növekedés intézményi magyarázatához
(Bartha Attila)

Magyarország „feltárult” nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban
(Oblath Gábor)

Éves hozamok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
(Gál Róbert Iván)

III. Társadalmi kohézió

Magyarország a világ értéktérképén
(Keller Tamás)

A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet – lennének...
(Tóth István György)

Kulturális szegmentáció: „mindenevők”, „válogatósak”, „egysíkúak” és „nélkülözők”? Az „omnivore-univore” modell alkalmazhatósága Magyarországon
(Sági Matild)

Integráció a fejekben: a romák társadalmi integrációjának érzékelése és megítélése a lakosság körében
(Bernát Anikó)

Szlováknak lenni Magyarországon
(Örkény Antal – Sik Endre)

A fogyatékosság és az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei a korai életszakaszban
(Kereki Judit)

IV. Oktatási rendszer és eredményesség

Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból
(Kertesi Gábor – Kézdi Gábor)

A kisgimnáziumok szerepe a szelekcióban
(Horn Dániel)

Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei
(Hermann Zoltán)

A magyar pedagógusok munkaterhelése
(Lannert Judit)

Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban
(Róbert Péter)

V. Választás és politikai folyamatok

A pártok népszerűségének változása Magyarországon, 1990–2010
(Fábián Zoltán – Závecz Tibor – Páthy-Dencső Blanka)

A Jobbik törzsszavazóiról
(Rudas Tamás)

A magyar EU-tagság a közvéleményben
(Lengyel György – Göncz Borbála)

Társadalmi Riport 2008

 

Tartalomjegyzék

Jubileum (előszó)
(Kolosi Tamás - Tóth István György

I. Társadalmi trendek

A rendszerváltás nyertesei és vesztesei - generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól
(Kolosi Tamás - Tóth István György)

Foglalkozási mobilitás Magyarországon, 1992-2007
(Balogh Anikó - Róbert Péter)

Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság
(Bernát Anikó - Fábián Zoltán)

A háztartások életkörülményei
(Szivós Péter)

Csatlakozás és csalatkozás - a magyar munkaerőpiac és a migráció
(Hárs Ágnes)

II. Európai kitekintés

Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban
(Gábos András - Kopasz Marianna)

A jövedelmek eloszlása az EU országaiban
(Medgyesi Márton)

Szegénység az Európai Unió országaiban 2005-ben
(Lelkes Orsolya)
 

III. Gazdaság és gazdaságpolitika

Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
(Palócz Éva)

Makrogazdasági konvergencia az EU új tagországaiban
(Oblath Gábor - Szörfi Béla)

Megtakarítások, jövedelem, fogyasztás
(Matheika Zoltán)

Rejtőzködő gazdaság
(Sik Endre)
 

IV. Társadalompolitika és intézményrendszere

Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika
(Scharle Ágota)

A nyugdíjrendszer politikai kitettsége
(Gál Róbert Iván)

Családtámogatási rendszer és a családok helyzete
(Gábos András)

Iskolázottság, iskolarendszer és oktatáspolitika
(Lannert Judit)

A roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása. Első eredmények a TÁRKI-Educatio Életpálya-felmérése alapján
(Kertesi Gábor - Kézdi Gábor)

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció
(Sik Endre - Simonovits Bori)

V. Vélemények, attitűdök

Pártpreferencia-csoportok politikai azonosulása és redisztribúciós attitűdjei
(Fábián Zoltán - Tóth István György)

Trendek az életszínvonallal való elégedettséget magyarázó tényezők hatásának időbeli alakulásában 1992 és 2007 között
(Keller Tamás)

A vállalkozói hajlandóság hatása a vállalkozásra és a jólétre. A Magyar Háztartás Panel néhány tanulsága (1992-2007)
(Lengyel György)

eKultúra
Csepeli György - Prazsák Gergő
 

VI. Társadalmi jelzőszámok

Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Harcsa István)

 

Társadalmi Riport 2006

Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron kilencedik kötete. A Társadalmi Riport 2006 a korábbi évekhez képest, sajátos társadalmi, történelmi helyzetben látott napvilágot: a negyedik szabad parlamenti választások évében, valamint két évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozása után.

"Mintha nem Európában élnének" Társadalmi riport 2006 - beszélgetés Tóth István Györggyel, a Tárki vezérigazgatójával
Népszabadság Hámor Szilvia (2006. december 3.)

Tartalomjegyzék

Bevezető

I. Társadalmi változások

Osztálytársadalom?
(Kolosi Tamás-Dencső Blanka)

Jövedelemeloszlás 1987 és 2005 között
(Tóth István György)

Munkaerőpiac és informális jövedelem
(Girasek Edmond-Sik Endre)
 

II. A magyar társadalom nemzetközi összehasonlításban

Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység az Európai Unióban: makroszintű összehasonlító elemzés
(Tóth István György-Gábos András)

A magyarországi cigányság helyzete közép-kelet-európai összehasonlításban
(Bernát Anikó)

Egészségi állapot
(Vitrai József-Mihalicza Péter)

Elégedettség az átalakuló társadalmakban
(Sági Matild)

III. Demográfiai átalakulás és következményei

Szülővé válás az ezredforduló után: a strukturális körülmények és a tudati tényezők szerepe az első gyermek vállalásakor
(Spéder Zsolt-Kapitány Balázs)

A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon
(Gábos András-Szivós Péter)

Korosztályi elszámolás, 1992-2001
(Gál Róbert Iván-Törzsök Árpád-Medgyesi Márton-Révész Tamás)

A nemzedéki átörökítés hatása az életpálya esélyekre
(Harcsa István-Tarján Gergely)

A "100 lépés" családtámogatást érintő elemeinek hatása a gyermekes családok jövedelmére
(Benedek Dóra-Scharle Ágota)

Az elvált apák helyzetének néhány aspektusa
(Vukovich Gabriella)
 

IV. Humántőke

Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, "skill"-ek és kompetenciák
(Varga Júlia)

Emberi tőkeberuházás diákhitel támogatással
(Medgyesi Márton-Varga Júlia)

Munkaorientáció, emberi tőkemegtérülés
(Altorjai Szilvia-Róbert Péter)

Társadalmi tőke és fejlesztés
(Füzér Katalin-Gerő Márton-Sik Endre-Zongor Gábor)

A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben
(Albert Fruzsina-Dávid Beáta)
 

V. Értékek és attitűdök

Sztereotípiák és előítéletek
(Ligeti György)

Választási részvétel, 2006
(Angelusz Róbert-Tardos Róbert)

Parlamenti választások 2006: a szavazói preferenciák stabilizálódása
(Stumpf István)
 

VI. Társadalmi jelzőszámok

Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Harcsa István-Papp Gábor-Vukovich György)
 

Társadalmi Riport 2004

Tartalomjegyzék

· Bevezető
(Kolosi Tamás – Tóth István György –Vukovich György)

I. Társadalmi jelzőszámok, társadalmi szerkezet

· Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Vukovich György)

· A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta
(Kolosi Tamás – Róbert Péter)

· Jövedelemösszetétel és egyenlőtlenségek 2000-2003
(Tóth István György)

· Szegénység Magyarországon az EU-csatlakozás küszöbén
(Gábos András – Szivós Péter)

II. Demográfiai folyamatok és jóléti rendszer

· Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban
(Vukovich Gabriella)

· Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása
(Spéder Zsolt)

· Életmód és közérzet az idősödés korában
(S. Molnár Edit)

· Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények
(Gál Róbert Iván – Gábos András)

· Lakáshelyzet, lakástámogatások, 1999-2003
(Farkas János – Hegedüs József – Székely Gáborné)

· Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban
(Róbert Péter)

III. Munkaerőpiac és háztartásgazdaság

· Munkaerő-piaci folyamatok, 2000-2003
(Kézdi Gábor – Horváth Hedvig – Hudomiet Péter)

· A legnagyobb exportálók üzleti várakozásai 2004 elején
(Tóth István János)

· Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?
(Lelkes Orsolya – Scharle Ágota)

· Túlképzés, alulképzés és kereset
(Galasi Péter)

· Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?
(Hárs Ágnes – Simonovits Bori – Sik Endre)

· Fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban
(Bernát Anikó – Szivós Péter)

IV. Információs társadalom

· Digitális egyenlőtlenségek és az info-kommunikációs eszközhasználat válfajai
(Angelusz Róbert – Fábián Zoltán – Tardos Róbert)

· Az info-kommunikációs technológiák terjedése – objektív és szubjektív gátak>
(Dessewffy Tibor – Rét Zsófia)

· Az elektronikus gazdaság fejlődése
(Szabó László)

· Az e-államigazgatás jelene Magyarországon
(N. Vajdai Teréz)

V. Kisebbség és többség Magyarországon

· Nőttek-e az előítéletek Magyarországon?
(Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Sik Endre)

· A cigány családok jövedelmi helyzete
(Janky Béla)

· Lakóhelyi szegregáció és társadalmi feszültségek a magyarországi településeken
(Kopasz Marianna)

· Bevándorlók társadalmi helyzete
(Gödri Irén – Tóth Pál Péter)

VI. Politikai viselkedés, társadalmi attitűdök

· A pártválasztás trendjei a kormányváltás után
(Stumpf István)

· Az EU-csatlakozás támogatottságának meghatározói Magyarországon
(Karácsony Gergely)

· Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón
(Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária – Poór János)

· A biztonsághiány egyéni és társadalmi komponensei
(Lengyel György – Vicsek Lilla)

Társadalmi Riport 2002

Tartalomjegyzék

Bevezető
(Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György)
 

Tíz év

Előszó és zárszó egy kutatássorozathoz
(Kolosi Tamás)

Jövedelemeloszlás az 1990-es években
(Tóth István György)

A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete
(Gábos András - Szivós Péter)

Az időskorúak jövedelmi helyzetének változása az 1990-es években
(Medgyesi Márton)

Elégedettség, jövedelmi feszültség
(Sági Matild)

Társadalmi-gazdasági folyamatok

Inflációcsökkentés, növekedési és egyensúlyi dilemmák. Gazdasági folyamatok az ezredfordulón
(Bartha Attila - Szilágyi Katalin)

A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében
(Vukovich György - Harcsa István)

Főbb népesedési folyamatok
(Vukovich Gabriella)

Digitális írástudás: a számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon
(Fábián Zoltán)

A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői nemzetközi összehasonlításban
(Spéder Zsolt - Kapitány Balázs)

A nagy exportáló feldolgozóipari cégek kilátásai és üzleti kötődései
(Tóth István János)
 

Iskola, mobilitás és munkaerőpiac

Társadalmi mobilitás Magyarországon, 1983-2000
(Bukodi Erzsébet)

Migrációs potenciál Magyarországon, 1993-2001
(Sik Endre - Simonovits Borbála)

Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra
(Róbert Péter)

Középiskolát végzettek jövedelmi és életpálya-várakozásai
(Varga Júlia)

Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata
(Galasi Péter)

Rugalmas munka, rugalmas család?
(Sik Endre - Nagy Ildikó)

Kisvállalkozások túlélési esélyei az 1990-es években
(Sági Matild)
 

Jóléti rendszerek

Betegek elégedettsége az egészségügyi rendszerben. A második országos betegelégedettségi vizsgálat eredményei
(Janky Béla)
Újraelosztás teljes életpályák között a nyugdíjrendszerben
(Gál Róbert Iván - Janky Béla - Simonovits András - Tarcali Géza)

Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei
(Ivony Éva - Simonovits Borbála)

Nemzedékek közötti családi transzferek
(Medgyesi Márton)

Közvélemény és választói viselkedés

Egy tévedés története
(Kolosi Tamás - Tóth István György)
Szisztematikus eltérések a pártpreferencia- vizsgálatok eredményeiben
(Tóth István János)

Gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon
(Bernát Anikó - Gábos András)

Kik félnek az európai integrációtól?
(Lengyel György - Blaskó Zsuzsa)
 

Társadalmi Riport 2000

Tartalomjegyzék

Bevezetés (Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György)

I. A kilencvenes évek

II. Gazdaság és társadalom

III. Gazdasági tudat és gazdasági magatartás

IV. Nemek és nemzedékek

V. Nemzetközi kitekintés

Társadalmi Riport 1998

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Társadalmi indikátorok

Társadalmi stuktúra

Tudósok, katonák, papok, közalkalmazottak

Társadalmi kapcsulatok

Jóléti rendszerek

Választások

Attitűdök, várakozások

Társadalmi Riport 1996

Tartalomjegyzék

Előszó

Magyarország az adatok tükrében

Rendszerváltás – állam és társadalom

Magyarnak lenni

Nemzetközi összehasonlításban

 

Társadalmi Riport 1994

Tartalomjegyzék

Előszó (Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György)

I. Magyarország a társadalmi jelzőszámok idősorainak tükrében (Andorka Rudolf)

II. Magyar Háztartás Panel

III. Gazdasági – társadalmi körkép

IV. A választások éve

Társadalmi Riport 1992

Tartalomjegyzék

Bevezetés (Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György)

 • Magyarország az adatok tükrében (Andorka Rudolf)
 • A rendszerváltás társadalmi hatásai (Kolosi Tamás – Róbert Péter)
 • A népesedési helyzet a kilencvenes évek elején (Vukovich György)
 • Gazdaság az 1989 – 1991. években (Pető Márton)
 • A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-ben (Bajka Gábor)
 • A háztartások gazdasági helyzete és magatartása (Sik Endre)
 • A gazdasági elit a 80-as években és az átmenet időszakában (Lengyel György)
 • Települési egyenlőtlenségek – területi feszültségek (Kovács Róbert)
 • Vallásosság, vallásos hiedelmek Magyarországon (Szántó János)
 • Terhességmegszakítások a statisztikai adatok és a közvélemény tükrében (Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit)
 • Kábítószerek és kábítószer-fogyasztás (Elekes Zsuzsanna)
 • Jövőtlen értékeink (Csepeli György – Neményi Mária – Örkény Antal)
 • A kelet-közép-európai pártrendszerek oldalnézetből (Tóka Gábor)
 • Pártmobilitás – választások között (Angelusz Róbert – Tardos Róbert)
 • A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon (Andorka Rudolf – Tóth István György)
 • Függelék – Munkaerőpiac és jövedelmek 1992 (Kolosi Tamás – Sik Endre)

Társadalmi Riport 1990

Tartalomjegyzék

Előszó

Magyarország az adatok tükrében

 • Népesedés és család (Andorka Rudolf- Harcsa István)
 • Oktatás (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 • Gazdaság (Gyulavári Antal)
 • Foglalkoztatás (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 • A lakosság jövedelme (Andorka Rudolf-Harcsa István) 
 • Fogyasztás (Andorka Rudolf – Harcsa István) 
 • Lakáshelyzet (Vajda Ágnes – Farkas E. János)
 • Egészségügyi állapot (Vukovich György)
 • Időfelhasználás és életmód (Andorka Rudolf – Falussy Béla – Harcsa István) 
 • Művelődés (Andorka Rudolf – Harcsa István)
 • Környezetvédelem (Vukovich György)
 • Deviáns viselkedés (Andorka Rudolf – Harcsa István)

Társadalmi folyamatok

 • Gazdasági szerkezet (Bogár László)
 • Munkaerőpiac: mitől legyünk pesszimisták? (Köllő János)
 • A nyolcvanas évek "kisvállalkozói" (Laky Teréz – Neumann László)
 • Válság, várakozások, vállalkozói hajlandóság (Lengyel György)
 • Társadalmi szerkezet (Andorka Rudolf)
 • Alapadatok a tudás-stílusok társadalmi megoszlásáról a nyolcvanas évek Magyarországán (Angelusz Róbert – Tardos Róbert)
 • Társadalmi mobilitás (Róbert Péter)
 • Egyenlőtlenségtudat nemzetközi összehasonlításban (Kolosi Tamás)
 • Az anyagi életkörülmények alakulása (Szántó János – Tóka Gábor)
 • Néhány gondolat a szegénységről és a létminimumról (Szalai Júlia)
 • Gyorsjelentés a hajléktalanságról, Magyarországon, 1990 (Győri Péter)
 • Társadalmi problémákra és a szociálpolitikára vonatkozó vélemények a magyar társadalomban (Tóth István György)
 • Baráti kapcsolatok (Utasi Ágnes)
 • Családi viszonyok (Cseh-Szombathy László)
 • A magyar népesség egészségi állapotának fontosabb jellemzői a nyolcvanas években (lakossági adatfelvételek alapján) (Ujvári József)
 • Erdélyi menekültek Magyarországon (Sik Endre)
 • Vallás és vallásosság (Tomka Miklós)
 • Statisztikai adatok az 1990-es parlamenti választások képviselőjelöltjeiről (Vajda Ágnes – Farkas E. János)
 • A választók társadalmi és politikai arculata (Kolosi Tamás – Kovács Róbert – Tóka Gábor)
 • A közvélemény a rendszerváltás folyamatában (Bokor Ágnes)