Simonovits Bori

vezető kutató

+3613097690
simonovits@tarki.hu
MTMT
CV (pdf)
Simonovits Bori

 

Simonovits Bori, PhD a TÁRKI vzető kutatója. Főbb kutatási területei: diszkrimináció, előítéletek, migráció és munkaerőpiac. Az ELTE TÁTK Szociológia doktori iskolájában szerzett doktori fokozatot (2012), illetve a nemzetközi IMPALLA program (International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes) keretében MA diplomát szociálpolitikából (2003). Disszertációjában a diszkrimináció mérésével foglalkozott, ezen belül kiemelten a kontrollált kísérlet módszerének magyarországi alkalmazhatóságával. Jelenleg az NKFI által nyújtott posztdoktori ösztöndíj keretében a "A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra" c. kutatási projektet vezeti (2016-2019). Kutatási tevékenységén kívül oktatói és tréneri tapasztalata van.

Szakmai referenciák

 • Kutatásvezető: "A menekültválság empirikus vizsgálata- különös tekintettel a közvélemény alakulására és a terepen dolgozó szervezetek szerepére" (2015-2016)
 • Kutató és módszertani szakértő: a fogyatékos személyek életminőségét feltáró „New dimension in social protection towards community based living” című kutatásban (Fogyatékos Személyek Közhasznú Alapítványa megbízásából) (2015)
 • Kutatásmódszertani szakértő: az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) megbízásából magyarországi munkacsoport tagja (2014)
 • IMPROVE EU FP7-es kutatás az Antwerpeni egyetem vezetésvel: Poverty Reduction in Europe: Social policy and innovation”: kutató az alábbi munkacsoportokban:
  - "Integration policies focused on Roma" (WP10)
  - "Project of developing a common methodology for designing reference budgets" (WP13) (2012-2016)
 • Módszertani szakértő a „Menekültekkel kapcsolatos lakossági vélekedések összehasonlító vizsgálata” c. kvantitatív kutatásban, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának megbízásából (2013)
 • Kutatásvezető a „Menekültekkel kapcsolatos lakossági vélekedések vizsgálata” c. kvalitatív kutatásban, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának megbízásából (2013)
 • Projektmenedzser a „Legfeljebb szakképesítéssel rendelkezők személyek helyzete Magyarországon c. (TÁMOP 5.4.1-es projekt 2013.)
 • Kutatásvezető az adatvédelmi visszaélések témájában “Social fieldwork research: Data protection redress mechanism and their use” címmel, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) és a Magyar Helsinki Bizottság megbízásából készült nemzetközi kutatás keretében. (2012)
 • Kutató az EUBORDERREGIONS (European Regions, EU External Borders and the Immediate Neighbours. Analysing Regional Development Options through Policies and Practices of Cross-Border Co-operation) FP7-es nemzetközi projektben. (2011-2014)
 • Kutató a „Migráns Esélyek és tapasztalatok” c. kutatásban, az Európai Integrációs Alap megbízásából, Tárki Zrt. (2011-2012)
 • Módszertani szakértő „A munkaerő-piaci diszkrimináció megjelenési formáinak feltárása” álláshirdetések monitorozása, tesztelés és közérdekű igényérvényesítés útján, a fair álláshirdetés és munkaerő-felvétel gyakorlatának kialakítása” c. projektben” a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda megbízásából (2008-2009)
 • Kutató „A munkahelyi diszkrimináció mérése: módszertani és pilot-kutatás a magyar munkaerőpiacon” című Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megbízásából végzett projektben (2006)
 • Kutatásvezető „A rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata” Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban az Open Society Justice Initiative megbízásából, 2005-2006. (kutatásvezető)
 • Elemző a „Munkaerőpiac és migráció” témában a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából, (2004.)
 • Kutató a státustörvény kutatás: Elemzések a határon túli magyarok migrációs potenciáljának várható alakulásáról, (2001-2002)
 • Kutató a Települési Önkormányzatok Adatbank projektben: Elemezések a magyarországi önkormányzatok helyzetéről, várakozásairól, terveiről, (2001-2004.)


Tanítási és tréning tapasztalat

 • Óraadó oktató az ELTE TÁTK Kisebbségszociológia tanszékén.
 • Tárgyak:
  • A diszkriminációkutatás módszertana (2005- től);
  • Theories of Migration (2012/2013);
  • Labour Market, Segregation, Discrimination (2012/2013)
 • Tréner; antidiszkriminációs tréning (Magyar Helsinki Bizottság 2005-2008)


Főbb publikációk

Angol nyelven:

Realistic and Symbolic Threats. The Social Basis of Mass-Migration Related Fear in Contemporary Hungary. Review of Sociology. 2016/4. Vol. 4. pp. 53-74.

What does it mean to live on the poverty threshold? Lessons from reference budget research with (co-authors: Goedemé, T., Penne, T., Hufkens, T., Kanavitsa, E., Karakitsios, A., Matsaganis, M., Alvarez, E.C., Cussó Parcerisas, I., Bernát, A., Kopasz, M., Szivós, P. Mäkinen, L., Ritakallio, V. M., Arlotti, M., Kazepov, Y., Van den Bosch, K., and Storms, B.) Oxford University Press (Forthcoming)

Attitudes towards refugees, asylum seekers and migrants. TARKI Social Research Institute, Budapest. 2015 (with co-authors: Anikó Bernát, Endre Sik and Blanka Szeitl) Available: http://www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20151203_refugee.pdf

Last among equals. The equality before the law of vulnerable groups in the criminal justice system (2014) Hungarian Helsinki Committee, Budapest, 2014, (with co-authors: Anna Bárdits, András Kristóf Kádár, Nóra Novoszádek, Dóra Szegő, Dániel Vince)
Available: http://www.helsinki.hu/en/

Measuring Discrimination: Questionnaires and tests. In focus. The Hungarian Labour Market (2010) Edited by: Károly Fazekas, Anna Lovász, Álmos Telegdy. MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. pp. 121-134. (with co-author: Endre Sik)

Patterns of Work Flexibility in Typical Jobs in Eastern and Western Europe. Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual and Morphological. (2009) Vol. 8. of the series: Complexity, Design, Society, Vienna. (with co-authors: Claire Wallace and Endre Sik) pp. 33-55.

Racism and Police Stops: Adapting US and British Debates to Continental Europe. European Journal of Criminology 2008/5. pp. 161-191 (with co-authors: Joel Miller, Philip Gounev, András L. Pap, Dani Wagman, Anna Balogi, Tihomir Bezlov, and Lili Vargha)

The Labour Market and Migration: Threat or Opportunity? In: Tamás Kolosi, István György Tóth and György Vukovich. (eds.) Social Report 2004. Budapest: TÁRKI. pp. 261-278. (With co-authors: Ágnes Hárs and Endre Sik)


Szerkesztőként:

Migráns esélyek és tapasztalatok. (társszerkesztő: Sik Endre) Budapest, 2012: Tárki.

A diszkrimináció mérése. e-tankönyv. (társszerkesztő: Sik Endre) Budapest, 2011 ELTE.


Szerzőként:

Az idegenellenesség alakulása és a bevándorlással kapcsolatos félelmek Magyarországon és a visegrádi országokban (társzerzőkkel: Sik Endre és Szeitl Blanka) Régió. 24. Évf. 2016/2.

Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban (társzerző: Szeitl Blanka) In: Tamás Kolosi and István György Tóth (ed): Társadalmi Riport 2016. TARKI, Budapest, 2016 p. 420-440.

A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma. (Szivós Péterrel) In: Tamás Kolosi and István György Tóth (ed): Társadalmi Riport 2016. TARKI, Budapest, 2016 p. 193-216.

Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén (társszerzőkkel: Kopasz Marianna, Bernát Anikó, Kozma Ágnes) In: Tamás Kolosi and István György Tóth (ed): Társadalmi Riport 2016. TARKI, Budapest, 2016 p. 376-396. A kvanti-kvali áldilemmán túl.Szociológiai Szemle (Hungarian Social Review), 2015/2. Márton Medgyesi (főszerk); Magyar Szociológiai Társaság 2007. p. 31-49. (társszerzők: Koltai, Júlia and Sik, Endre)

Nemzeti identititás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok. A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között. In: Tamás Kolosi and István György Tóth (szerk): Social Report 2014. TARKI, Budapest, 2014 p. 404-431 http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b339.pdf

Idegenellenesség és diszkrimináció a mai Magyarországon. Magyar Tudomány Budapest (2013), 251-262. (társszerző: Szalai Boglárka)

Munkáltatói attitűdök a védett tulajdonságú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésében. (társszerző: Koltai Júlia) (Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013)

A munkáltatók munkavállalói kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében (társszerző: Koltai Júlia) (Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2013)

Bevándorlók társadalmi integrációja a Budapesten élő harmadik országbeli migránsok, valamint helyi vezetők és civilek szemszögéből. In: Sik Endre és Simonovits Bori (szerk.): Abena, Sára, Ali és Chen esélyei Magyarországon. Migráns esélyek és tapasztalatok. TÁRKI, (2012) Budapest, pp. 159-196. (társszerző: Bernát Anikó és Szalai Boglárka)

Ali, Chen, Fatima és Sára esélyei a magyar munkaerő- és lakáspiacon In: Sik Endre –Simonovits Bori (szerk.): Migráns esélyek és tapasztalatok. Budapest: (2012) TÁRKI, 68–117.

Elutasítók és elutasítottak In: Sik Endre – Simonovits Bori (szerk.): Migráns esélyek és tapasztalatok. Budapest: (2012) TÁRKI, 118–159.

A diszkriminációtesztelés etikai dilemmái: Esély, 2012/2 főszerk.: Nyilas Mihály; Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest, 2012. p. 54-65.

A nem résztvevő megfigyelés módszerének alkalmazása a diszkriminációkutatásban. In: Sik Endre – Simonovits Bori (szerk.): A diszkrimináció mérése. e-tankönyv. 2011 Budapest: ELTE TáTK, 289–305.

A hátrányos megközelítés észlelése, tapasztalása és a diszkriminatív viselkedés A diszkrimináció mérési módszereinek egy lehetséges tipológiája. In: Némedi Dénes – Szabari Vera (szerk.): Kötő-jelek 2009. ELTE Szociológia Doktori Iskola Évkönyve. Budapest: ELTE TáTK Doktori Iskolája, 33–69.

A diszkrimináció mérése kérdőíves és tesztmódszerekkel. In: Munkaerőpiaci tükör. Szerk: Fazekas Károly, Lovász Anna, Telegdy Álmos. 2009. MTA Közgazdaságtudományi Intézet és Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. p. 121-134. (társszerző: Sik Endre)

Középkorú férfiak esélytelenül? Egy diszkriminációkutatás különös tapasztalatai. Tanulmány az álláshirdetések monitorozásáról és a telefonos tesztelés eredményeiről. (2009.) Budapest: Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda – Másság Alapítvány, 28–113.

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. In: Kolosi Tamás and Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport. 2008. Tárki, Budapest, pp. 363–386. (társszerző: Sik Endre)

Diszkrimináció a plázában. Szociológiai Szemle, 2007/3-4. szerk: Feleky Gábor; Magyar Szociológiai társaság 2007. p. 135-148. (társszerzők: Pálosi Éva és Sik Endre)

Ahogy a lakosság, és ahogy a rendőr látja. Az igazoltatási gyakorlat tapasztalatai; Fundamentum, 2006/2; Szerk: Halmai Gábor; Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ, Budapest, 2006. p. 125-135. (társszerző: Pap András László)

A diszkrimináció-tesztelés módszeréről. Esély 2006/4; szerk: Nyilas Mihály; Hilscher Rezső Alapítvány, Budapest, 2006. p. 72-85. (társszerző: Sik Endre)

Hogyan mérhető a diszkrimináció? Az empirikus diszkriminációtesztelés lehetőségei; Kötő-jelek; Szerk: Némedi Dénes, Somlai Péter, Szabari Vera, Szikra Dorottya; ELTE Szociológia Doktori Iskola Évkönyve, ELTE Társadalomtudományi Kar Doktori Iskolája, Budapest, 2005. pp. 169-183.

Magyar migrációs potenciál. Hazai adatok, nyugati becslések: Nemzetfelfogások 1; Szerk: Erőss Gábor, Tamás Pál, Tibori Tímea, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. p. 294-307. (társszerzők: Hárs Ágnes és Sik Endre)

Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség? Társadalmi Riport, Szerk: Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich György, TÁRKI. Budapest. 2004. p. 272-290. (társszerző: Hárs Ágnes és Sik Endre)

A migrációs burok hatása a migrációs potenciálra. Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások. szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet Nemzetközi Migráció és Menekültügyi Kutatások Központja. Budapest. 2003.

A Kárpát-medencei magyarok migrációjának tervezett irányai. Menni vagy maradni? Kedvezménytörvény és migrációs várakozások. Szerk.: Örkény Antal, MTA Kisebbségkutató Intézet Nemzetközi Migráció és Menekültügyi Kutatások Központja. Budapest. 2003. (társszerző: Sik Endre)

Migrációs potenciál Magyarországon, 1993–2001. Társadalmi Riport. Szerk.: Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich György, TÁRKI. Budapest. 2002. p. 207-219. (társszerző: Sik Endre)

Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei; Társadalmi Riport. Szerk.: Kolosi Tamás, Tóth István György és Vukovich György, TÁRKI. Budapest. 2002. p. 309-324. (társszerző: Ivony Éva)