Társadalmi Nemek Adattára

A nők társadalmi helyzete, illetve a nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek kérdésköre Magyarországon is az egyik legkiterjedtebb kutatási területté vált az elmúlt évtizedben. Oldalainkon teret kívánunk adni az e témában folytatott empirikus társadalomtudományi vizsgálatok eredményeinek bemutatására. Célunk továbbá információt adni és hozzáférést biztosítani e kutatások adatbázisaihoz, valamint elősegíteni a kutatói hálózatok kialakulását

 
Kutatási eredmények – Adatbázisok és kutatási segédletek a nőkkel és nemi szerepekkel kapcsolatos társadalomtudományi kutatásokhoz
· Gender adatbánya

Statisztikai táblagyűjtemény nemek szerinti bontásban 1990-1998.

· Ábragyűjtemény

A Társadalmi Nemek Adattára ábragyűjteményében több mint 100, a magyarországi nők és férfiak helyzetét a kilencvenes években és az ezredfordulón bemutató ábra között keresgélhet az érdeklődő közönség.

· Női Szemle 2000-2003

Az országos magyar napilapokban és internetes híroldalakon 2000 és 2003 között megjelent a nemek közötti esélyegyenlőséggel, a nők és férfiak helyzetével kapcsolatos cikkek kereshető online katalógusa.


· Kutatások, adatbázisok

Magyar és nemzetközi kutatások metaadatai a nők helyzetéről, a családról, a gyereknevelésről, a nemi szerepek változásáról.

· Kutatói regiszter 2011

A magyarországi nők, családok helyzetével és a nemi szerepekkel foglalkozó kutatók kereshető regisztere, részletes kutatási területük megnevezésével és elérhetőségükkel.

· Kiadványok

Ezen az oldalon érhető el a TÁRKI gondozásában 1997 óta megjelenő Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről című tanulmánykötet-sorozat eddig megjelent kötetei. Innen érhető el a TÁRKI Adatbankban regisztrált publikációk kereshető adatbázisa is.

· Hasznos internetes címek

Kapcsolódó helyek a világhálón

 

A Társadalmi Nemek Adattára támogatói 2001-2003-ban az Open Society Institute Network Women’s Program, a Soros Alapítvány, 2000-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága.
Az oldalt Nagy Ildikó szerkeszti.