ceorg_logo
www.ceorg-europe.orgKözép-Európai Közvéleménykutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG)

A Közép-Európai Közvéleménykutató Társulás három közép-kelet-európai ország, Csehország, Magyarország és Lengyelország egy-egy, társadalom- és közvéleménykutatással foglalkozó intézetének közös vállalkozása.
A közös intézmény 1999. január 1. óta működik.

Alapítói:
Az együttműködés keretén belül rendszeresen egy sztenderdizált kérdésblokk kerül az Omnibusz kérdőívekre. A kérdések alkalmanként egyetlen témára vonatkoznak.
A témák között találunk olyanokat, melyek periódikusan, féléves vagy éves gyakorisággal megkérdezésre kerülnek. Így félévente mindhárom országban, a felnőttkorú lakosságot reprezentáló minta tagjait arra kérjük, értékeljék saját anyagi helyzetüket és az ország gazdasági állapotát, illetve megkérdezzük őket várakozásaikról is ezen a két területen. Ezzel egyidőben azt is tudakoljuk, miként vélekednek saját országuk kormányának és az ellenzéknek a legutóbbi parlamenti választások óta eltelt időszakban kifejtett tevékenységéről, valamint a demokrácia állapotáról.
Éves gyakorisággal érdeklődünk a három ország lakosainak a NATO-tagsággal és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos véleményéről.
A nem állandó kérdések között a legkülönbözőbb, a társadalomkutatás szempontjából releváns témakörök szerepelnek. Az adatokból gyorsjelentések és publikációk készülnek.

Kutatási eredményeinkből: