Korosztályi elszámolást általában a teljes államháztartásra szokás végezni, beleértve tehát a jövedelemhez, a fogyasztáshoz és a tulajdonhoz kapcsolódó adókat, a másik oldalról pedig a nyugdíjakat, a családtámogatási rendszert, az oktatást, egészségügyet, és a közjószág jellegű közszolgáltatásokat, mint amilyen az útépítés. Az Alan J. Auerbach, Laurence J. Kotlikoff és Willi Leibfritz által szerkesztett kötet (Generational accounting around the world. Chicago and London: University of Chicago Press, 1999) 17 országra vonatkozóan tartalmaz efféle számításokat. Magyarországra vonatkozóan készült már ilyen, a teljes újraelosztási rendszert alapul vevő számítás, az 1996-os évre.
Ez a tanulmány pdf formátumban letölthető: » Korosztályi számlák Magyarországon.
Angolul: » Generational accounts in Hungary (pdf file)
A tanulmány 1998-as adatokkal frissített változata: » Korosztályi elszámolás Magyarországon, 1998 (pdf file)
A korosztályi elszámolás módszerét alkalmazó legtöbb tanulmány mérlegeli különböző jóléti vagy fiskális reformok várható hatásait. Kevésbé elterjedt azonban kidolgozott intézményi reformok hatásainak számba vétele. Az effajta számítások komplikáltabbak, hiszen a népesség-előrejelzésen kívül az intézményi változásokkal is lehet előre kalkulálni. Épp ez ad értelmet annak, hogy a nyugdíjrendszerre vonatkozóan újra és külön is elkészítsük a korosztályi elszámolást egy olyan országban, például Magyarországon, ahol a nyugdíjtörvény-csomag előre rögzíti az intézményi reformok szándékolt lépéseit. Ezzel kapcsolatos eredményeink is letölthetőek pdf formátumban.
Ez a tanulmány pdf formátumban letölthető: » Korosztályi számlák és a magyar nyugdíjreform.
A tanulmány angol változata » Generational accounting and Hungarian pension reform, mely letölthető a Világbank honlapjáról is.
A korosztályi elszámolás alapesetben előretekintő, azaz csak a kiinduló év és az abból levezetett jövő számait használja. Ennek alapján következtethetünk a jóléti rendszer hosszú távú pénzügyi stabilitására, de csak nagyon korlátozott körvonalaink lehetnek a generációk közötti újraelosztási hatásokról. Ehhez ugyanis retrospektív adatokra is szükségünk van. Az intergenerációs újraelosztási hatásokkal is számoló, a nyugdíjrendszer vesztes és nyertes generációit szétválasztó számításunk eredményei pdf formátumban a » Past redistribution and future imbalances: generational accounts in the Hungarian pension system című tanulmányunkban jelent meg. Ez az írás letölthető az East-West Management Institute honlapjáról is.