Társadalmi Riport 2016

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György
444 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2016

Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

Megvásárolható a Líra könyvesboltjaiban is.

A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága támogatásával készült.
Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron tizennegyedik kötete.

Tartalomjegyzék

Előszó
Kolosi Tamás - Tóth István György

I. GAZDASÁGI POTENCIÁL, MUNKAERŐPIAC

A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai
(Palócz Éva)

Korrupciós kockázatok, átláthatóság, közbeszerzések. Magyar közbeszerzések 2009–2015 közötti adatainak elemzése
(Tóth István János – Hajdu Miklós)

Mennyit nőtt a foglalkoztatás 2008 óta Magyarországon?
(Scharle Ágota)

II. TÁRSADALMI SZERKEZET

Középosztály(ok) Magyarországon és Európában
(Tóth István György)

Vagyoneloszlás Magyarországon
(Kolosi Tamás – Fábián Zoltán)

Polgárság a mai Magyarországon
(Sik Endre – Szeitl Blanka)

Anyagi depriváció Magyarországon, 2009–2015
(Gábos András – Tátrai Annamária – B. Kis Anna – Szivós Péter)

Konzisztens szegénység az Európai Unióban és Magyarországon
(B. Kis Anna – Gábos András)

III. HÁZTARTÁSOK VISELKEDÉSE A VÁLSÁG KÖZBEN ÉS UTÁN

A háztartások megtakarításai és eladósodottsága Magyarországon, 2008–2015
(Medgyesi Márton)

A háztartások fogyasztásának alakulása a válság idején és ma
(Simonovits Bori – Szivós Péter)

Háztartások munkaintenzitása a válság idején és a kilábalás időszakában
(Branyiczki Réka)

IV. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS, MIGRÁCIÓS VÁLSÁG

Elvándorlás, bevándorlás és a magyar munkaerőpiac. Jelenségek, hatások, lehetőségek
(Hárs Ágnes)

Magyarország sajátos helyzete az európai menekültválságban
(Juhász Attila – Molnár Csaba)

A segítségnyújtás evolúciója és a szolidaritás új formái a migrációs válság idején. Új önkéntes és régi civil szervezetek 2015-ben
(Bernát Anikó – Kertész Anna – Tóth Fruzsina Márta)

V. INTÉZMÉNYEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER

Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények
(Hermann Zoltán – Varga Júlia)

Egészségi állapot, egészség-egyenlőtlenségek nemzetközi összehasonlításban
(Orosz Éva – Kollányi Zsófia)

A szociális ellátórendszer jellegzetességei, korprofilja és területi megoszlása
(Goldmann Róbert – Gyetvai Gellért – Mester Dániel)

Fogyatékossággal élő emberek életminősége Magyarországon az intézménytelenítési folyamat küszöbén *
(Kopasz Marianna – Bernát Anikó – Kozma Ágnes – Simonovits Bori)

VI. ÉRTÉKEK ÉS ATTITŰDÖK

A munkával kapcsolatos értékek a világban (1990–2014) és a mai Magyarországon
(Hajdu Gábor –Sik Endre)

Menekültekkel és migrációs politikával kapcsolatos attitűdök Magyarországon és nemzetközi összehasonlításban
(Simonovits Bori – Szeitl Blanka)


*A tanulmány kismértékben kiegészített verziója, a kiegészítés a kutatást megrendelő szervezetek és az azt finanszírozó projekt pontos megnevezését tartalmazza.