Társadalmi Riport 2014

Tartalomjegyzék

Előszó
(Kolosi Tamás – Tóth István György)*

I. FELZÁRKÓZÁS ÉS LESZAKADÁS

1. Gazdasági átalakulás, nekilendülés és elakadás. Magyarország Makrogazdasági konvergenciája az Európai Unió fejlett térségéhez az 1990-es évek elejétől 2013-ig
(Oblath Gábor)

2. A magyar háztartások jövedelme és fogyasztása nemzetközi összehasonlításban: felzárkózás vagy leszakadás?
(Szivós Péter)

3. Demográfiai folyamatok: születések, halálozások, korösszetétel
(Spéder Zsolt)

4. Demográfiai folyamatok és a családformák pluralizációja Magyarországon
(Harcsa István – Monostori Judit)

5. Az iskolai teljesítmények alakulása Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
(Csapó Benő – Fejes József Balázs – Kinyó László – Tóth Edit)


II. MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATOK, TÁRSADALMI SZERKEZET

6. Osztályok és társadalomkép
(Kolosi Tamás – Pósch Krisztián)

7. Foglalkoztatás a válság előtt, közben és után
(Eppich Győző – Köllő János)

8. Az aktív korúak foglalkoztatottsága és szegénysége az Európai Unióban és Magyarországon: válság előtt, alatt és után
(Gábos András – Branyiczki Réka – Barbara Lange – Tóth István György)

9. Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac
(Cseres-Gergely Zsombor – Molnár György)

10. Integrációs minták: iskolázatlan emberek és munkahelyeik Norvégiában, Olaszországban és Magyarországon
(Köllő János)

11. Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon
(Bernát Anikó)

12. Roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból**
(Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor)

13. Fiatalok életkörülményei Magyarországon és az EU országaiban 2007 és 2012 között
(Medgyesi Márton – Nagy Ildikó)

14. A háztartási megtakarítások szerepe a gazdaságok stabilitásában és növekedésében
(Palócz Éva – Matheika Zoltán)

15. Magyarok külföldön – Mennyien? Kik? Hol?
(Blaskó Zsuzsa – Ligeti Anna Sára – Sik Endre)


III. ATTITŰDÖK

16. Megfogyva bár, de törve… Mérsékelten javuló mutatók, súlyosan növekvő politikai polarizáltság a magyar értékrendszerben, változások 2009 és 2013 között
(Keller Tamás)

17. Nemzeti identitás, kisebbségek és társadalmi konfliktusok. A magyar társadalom attitűdjeinek alakulása 1992 és 2014 között
(Simonovits Bori)

18 Mozgatórugók – avagy a lakossági és a vállalati hangulatindexek ingadozása
(Vakhal Péter)

19. Az újraelosztás iránti kereslet változása a válság időszakában az Európai Unió országaiban
(Tóth István György – Fábián Zoltán)

20. Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon
(Kovács András)


IV. POLITKAI FOLYAMATOK

21. Az új pártrendszer
(Tóth Csaba – Török Gábor)

22. Pártok és szavazók, 2002–2014
(Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Tardos Róbert)

23. Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon
(Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba)


V. VENDÉGKOMMENTÁROK

24. Chikán Attila: A magyar társadalom fejlődési esélyei a gazdasági versenyképesség tükrében

25. Kornai János: Példaképünk: Kína?***

26. Nádas Péter: Néhány esti kérdés. A regresszió és a progresszió kölcsönösségéről

27. Szelényi Iván: Variációk szegénység témára

28. Tölgyessy Péter: Válság idején teremtett mozdíthatatlanság*Az előszó (Kolosi Tamás - Tóth István György) megjelent itt: Köz-Gazdaság. Tudományos Füzetek. X. évfolyam 1. szám (2015 április).

**Tanulmányunk 1., 2. ábráján és 2. táblázatában korábban hibás adatokat közöltünk. A jelenlegi, javított változatban ezeket a hibákat kiküszöböltük. Köszönettel tartozunk Havas Gábornak, aki a hibára felhívta a figyelmünket, az olvasóktól pedig elnézést kérünk.(Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor)

***Kornai János cikke kínai nyelven megjelent a Financial Times China 2014.12.19-i számában.