Társadalmi Riport 2012

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György
380 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2012

A kötet a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával készült, a kiadási költségekhez a Nemzeti Kulturális Alap járult hozzá.
Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron tizenkettedik kötete.

A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban 2012. november 22-23.

A TÁRKI Zrt. a Friedrich Ebert Stiftung budapesti irodájával közösen ingyenes, nyilvános nemzetközi konferenciát szervezett az aktuális magyarországi társadalmi és gazdasági trendekről "A magyar társadalom 2012-ben: trendek és perspektívák EU-s összehasonlításban" címmel.

részletek...

Tartalomjegyzék

Előszó
Kolosi Tamás - Tóth István György

I. TÁRSADALOMSZERKEZET, EGYENLŐTLENSÉGEK, TÁRSADALMI INDIKÁTOROK

A jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú meghatározói Magyarországon
(Medgyesi Márton – Tóth István György)

Megéri tanulni…? Származás, iskola, foglalkozás, kereset – utak és elágazások a rendszerváltást követően
(Kolosi Tamás – Keller Tamás)

Családi struktúrák az életciklusban
(Harcsa István – Monostori Judit)

II. MAKROGAZDASÁG

Sérülékeny gazdaság: sérülékeny állam, sérülékeny háztartások
(Oblath Gábor – Palócz Éva)

Magyarország versenyképességének alakulása a Világgazdasági Fórum Versenyképességi Indexe alapján. Okok és okozatok
(Vakhal Péter)

A magyar szociálpolitika szerepe az egyenlőtlenségek alakításában: az elmúlt évtizedek trendjei
(Szivós Péter)

III. MUNKAERŐPIAC

Munkapiaci válságok, változások, válaszok
(Hárs Ágnes)

Az alacsony foglalkoztatás okairól az 50 év feletti népességben Magyarországon. Az ösztönzők, a kognitív képességek és az egészségi állapot szerepe
(Divényi János – Kézdi Gábor)

Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a „végeken”
(Koltai Júlia – Sik Endre)

IV. SZUBJEKTÍV JÓLLÉT

Hat állítás az elégedettség és a materiális aspirációk kapcsolatáról. Egy elméleti dilemma és néhány megoldási javaslat
(Keller Tamás)

A gyermekek jólléte Magyarországon európai összehasonlításban
(Gábos András – Kopasz Marianna)

Az 50 éven felüliek „jólléte” kapcsolataik tükrében
(Gáti Annamária)

V. TÁRSADALMI KOHÉZIÓ

Pártrendszer és a társadalmi kohézió jelzőszámai Magyarországon
(Fábián Zoltán)

Egyenlőtlenségek iránti attitűdök Magyarországon
(Medgyesi Márton)

Jövedelmi egyenlőtlenség és választási hajlandóság
(Horn Dániel)

A radikalizmus és a cigányellenesség gyökerei a szélsőjobboldal szimpatizánsai körében
(Bernát Anikó – Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba)