Társadalmi Riport 2010

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György
550 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2010Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file
A kötet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával készült.
Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron tizenegyedik kötete.

Tartalomjegyzék

Előszó
(Kolosi Tamás - Tóth István György

I. Rétegződés és jövedelem

Jövedelemeloszlás a konszolidációs csomagok és a válságok közepette Magyarországon
(Tóth István György)

Jövedelemeloszlás nemzetközi összehasonlításban
(Medgyesi Márton)

Jövedelmi szegénység és anyagi depriváció Magyarországon
(Gábos András – Szivós Pétern)

Gyermekszegénység az Európai Unióban
(Gábos András)

Kikristályosodó társadalomszerkezet
(Kolosi Tamás – Keller Tamás)

II. Gazdaság és gazdaságpolitika

A gazdasági növekedés és az adósságcsapda dilemmája az Európai Unióban
(Palócz Éva)

Európai uniós támogatások és a hazai fejlesztéspolitika
(Klauber Mátyás – Nagy Katalin)

Kormányzati hatékonyság és üzleti környezet: adalékok a növekedés intézményi magyarázatához
(Bartha Attila)

Magyarország „feltárult” nemzetközi versenyképessége közép-kelet-európai összehasonlításban
(Oblath Gábor)

Éves hozamok a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
(Gál Róbert Iván)

III. Társadalmi kohézió

Magyarország a világ értéktérképén
(Keller Tamás)

A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet – lennének...
(Tóth István György)

Kulturális szegmentáció: „mindenevők”, „válogatósak”, „egysíkúak” és „nélkülözők”? Az „omnivore-univore” modell alkalmazhatósága Magyarországon
(Sági Matild)

Integráció a fejekben: a romák társadalmi integrációjának érzékelése és megítélése a lakosság körében
(Bernát Anikó)

Szlováknak lenni Magyarországon
(Örkény Antal – Sik Endre)

A fogyatékosság és az ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei a korai életszakaszban
(Kereki Judit)

IV. Oktatási rendszer és eredményesség

Iskolázatlan szülők gyermekei és roma fiatalok a középiskolában. Beszámoló az Educatio Életpálya-felmérésének 2006 és 2009 közötti hullámaiból
(Kertesi Gábor – Kézdi Gábor)

A kisgimnáziumok szerepe a szelekcióban
(Horn Dániel)

Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei
(Hermann Zoltán)

A magyar pedagógusok munkaterhelése
(Lannert Judit)

Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban
(Róbert Péter)

V. Választás és politikai folyamatok

A pártok népszerűségének változása Magyarországon, 1990–2010
(Fábián Zoltán – Závecz Tibor – Páthy-Dencső Blanka)

A Jobbik törzsszavazóiról
(Rudas Tamás)

A magyar EU-tagság a közvéleményben
(Lengyel György – Göncz Borbála)