Társadalmi Riport 2008

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György
524 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2008Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file
A kötet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült.
Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron tizedik kötete.

Tartalomjegyzék

Jubileum (előszó)
(Kolosi Tamás - Tóth István György

I. Társadalmi trendek

A rendszerváltás nyertesei és vesztesei - generációs oldalnézetből. Tíz állítás a gazdasági átalakulás társadalmi hatásairól
(Kolosi Tamás - Tóth István György)

Foglalkozási mobilitás Magyarországon, 1992-2007
(Balogh Anikó - Róbert Péter)

Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság
(Bernát Anikó - Fábián Zoltán)

A háztartások életkörülményei
(Szivós Péter)

Csatlakozás és csalatkozás - a magyar munkaerőpiac és a migráció
(Hárs Ágnes)

II. Európai kitekintés

Demográfiai folyamatok és következményeik az Európai Unióban
(Gábos András - Kopasz Marianna)

A jövedelmek eloszlása az EU országaiban
(Medgyesi Márton)

Szegénység az Európai Unió országaiban 2005-ben
(Lelkes Orsolya)

III. Gazdaság és gazdaságpolitika

Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
(Palócz Éva)

Makrogazdasági konvergencia az EU új tagországaiban
(Oblath Gábor - Szörfi Béla)

Megtakarítások, jövedelem, fogyasztás
(Matheika Zoltán)

Rejtőzködő gazdaság
(Sik Endre)

IV. Társadalompolitika és intézményrendszere

Foglalkoztatás, intézményrendszer és foglalkoztatáspolitika
(Scharle Ágota)

A nyugdíjrendszer politikai kitettsége
(Gál Róbert Iván)

Családtámogatási rendszer és a családok helyzete
(Gábos András)

Iskolázottság, iskolarendszer és oktatáspolitika
(Lannert Judit)

A roma és nem roma fiatalok középiskolai továbbtanulása. Első eredmények a TÁRKI-Educatio Életpálya-felmérése alapján
(Kertesi Gábor - Kézdi Gábor)

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció
(Sik Endre - Simonovits Bori)

V. Vélemények, attitűdök

Pártpreferencia-csoportok politikai azonosulása és redisztribúciós attitűdjei
(Fábián Zoltán - Tóth István György)

Trendek az életszínvonallal való elégedettséget magyarázó tényezők hatásának időbeli alakulásában 1992 és 2007 között
(Keller Tamás)

A vállalkozói hajlandóság hatása a vállalkozásra és a jólétre. A Magyar Háztartás Panel néhány tanulsága (1992-2007)
(Lengyel György)

eKultúra
Csepeli György - Prazsák Gergő

VI. Társadalmi jelzőszámok

Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Harcsa István)