Társadalmi Riport 2006

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
470 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2006


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file
A kötet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült.
Megjelent az 1990-ben indított, kétévenként megjelenő Társadalmi Riport tanulmánykötet-sorozat legújabb, immáron kilencedik kötete. A Társadalmi Riport 2006 a korábbi évekhez képest, sajátos társadalmi, történelmi helyzetben látott napvilágot: a negyedik szabad parlamenti választások évében, valamint két évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozása után.
"Mintha nem Európában élnének" Társadalmi riport 2006 - beszélgetés Tóth István Györggyel, a Tárki vezérigazgatójával
Népszabadság Hámor Szilvia (2006. december 3.)  external (1K)

Tartalomjegyzék

Bevezető

I. Társadalmi változások

Osztálytársadalom?
(Kolosi Tamás-Dencső Blanka)

Jövedelemeloszlás 1987 és 2005 között
(Tóth István György)

Munkaerőpiac és informális jövedelem
(Girasek Edmond-Sik Endre)

II. A magyar társadalom nemzetközi összehasonlításban

Jövedelemegyenlőtlenség és szegénység az Európai Unióban: makroszintű összehasonlító elemzés
(Tóth István György-Gábos András)

A magyarországi cigányság helyzete közép-kelet-európai összehasonlításban
(Bernát Anikó)

Egészségi állapot
(Vitrai József-Mihalicza Péter)

Elégedettség az átalakuló társadalmakban
(Sági Matild)

III. Demográfiai átalakulás és következményei

Szülővé válás az ezredforduló után: a strukturális körülmények és a tudati tényezők szerepe az első gyermek vállalásakor
(Spéder Zsolt-Kapitány Balázs)

A gyermekszegénység és néhány jellemzője Magyarországon
(Gábos András-Szivós Péter)

Korosztályi elszámolás, 1992-2001
(Gál Róbert Iván-Törzsök Árpád-Medgyesi Márton-Révész Tamás)

A nemzedéki átörökítés hatása az életpálya esélyekre
(Harcsa István-Tarján Gergely)

A "100 lépés" családtámogatást érintő elemeinek hatása a gyermekes családok jövedelmére
(Benedek Dóra-Scharle Ágota)

Az elvált apák helyzetének néhány aspektusa
(Vukovich Gabriella)

IV. Humántőke

Humántőke-fejlesztés, továbbtanulás felnőttkorban, "skill"-ek és kompetenciák
(Varga Júlia)

Emberi tőkeberuházás diákhitel támogatással
(Medgyesi Márton-Varga Júlia)

Munkaorientáció, emberi tőkemegtérülés
(Altorjai Szilvia-Róbert Péter)

Társadalmi tőke és fejlesztés
(Füzér Katalin-Gerő Márton-Sik Endre-Zongor Gábor)

A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben
(Albert Fruzsina-Dávid Beáta)

V. Értékek és attitűdök

Sztereotípiák és előítéletek
(Ligeti György)

Választási részvétel, 2006
(Angelusz Róbert-Tardos Róbert)

Parlamenti választások 2006: a szavazói preferenciák stabilizálódása
(Stumpf István)

VI. Társadalmi jelzőszámok

Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Harcsa István-Papp Gábor-Vukovich György)