Társadalmi Riport 2004

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
504 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2004


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

· Bevezető
(Kolosi Tamás – Tóth István György –Vukovich György)

I. Társadalmi jelzőszámok, társadalmi szerkezet

· Magyarország a társadalmi jelzőszámok tükrében
(Bukodi Erzsébet – Harcsa István – Vukovich György)

· A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta
(Kolosi Tamás – Róbert Péter)

· Jövedelemösszetétel és egyenlőtlenségek 2000-2003
(Tóth István György)

· Szegénység Magyarországon az EU-csatlakozás küszöbén
(Gábos András – Szivós Péter)

II. Demográfiai folyamatok és jóléti rendszer

· Népesedési folyamataink uniós összehasonlításban
(Vukovich Gabriella)

· Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása
(Spéder Zsolt)

· Életmód és közérzet az idősödés korában
(S. Molnár Edit)

· Az intergenerációs közjavak termékenységi hatásai: magyarországi eredmények
(Gál Róbert Iván – Gábos András)

· Lakáshelyzet, lakástámogatások, 1999-2003
(Farkas János – Hegedüs József – Székely Gáborné)

· Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban
(Róbert Péter)

III. Munkaerőpiac és háztartásgazdaság

· Munkaerő-piaci folyamatok, 2000-2003
(Kézdi Gábor – Horváth Hedvig – Hudomiet Péter)

· A legnagyobb exportálók üzleti várakozásai 2004 elején
(Tóth István János)

· Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?
(Lelkes Orsolya – Scharle Ágota)

· Túlképzés, alulképzés és kereset
(Galasi Péter)

· Munkaerőpiac és migráció: fenyegetés vagy lehetőség?
(Hárs Ágnes – Simonovits Bori – Sik Endre)

· Fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban
(Bernát Anikó – Szivós Péter)

IV. Információs társadalom

· Digitális egyenlőtlenségek és az info-kommunikációs eszközhasználat válfajai
(Angelusz Róbert – Fábián Zoltán – Tardos Róbert)

· Az info-kommunikációs technológiák terjedése – objektív és szubjektív gátak>
(Dessewffy Tibor – Rét Zsófia)

· Az elektronikus gazdaság fejlődése
(Szabó László)

· Az e-államigazgatás jelene Magyarországon
(N. Vajdai Teréz)

V. Kisebbség és többség Magyarországon

· Nőttek-e az előítéletek Magyarországon?
(Enyedi Zsolt – Fábián Zoltán – Sik Endre)

· A cigány családok jövedelmi helyzete
(Janky Béla)

· Lakóhelyi szegregáció és társadalmi feszültségek a magyarországi településeken
(Kopasz Marianna)

· Bevándorlók társadalmi helyzete
(Gödri Irén – Tóth Pál Péter)

VI. Politikai viselkedés, társadalmi attitűdök

· A pártválasztás trendjei a kormányváltás után
(Stumpf István)

· Az EU-csatlakozás támogatottságának meghatározói Magyarországon
(Karácsony Gergely)

· Nemzeti identitás Magyarországon az ezredfordulón
(Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária – Poór János)

· A biztonsághiány egyéni és társadalmi komponensei
(Lengyel György – Vicsek Lilla)