Társadalmi Riport 2002

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
424 oldal papírkötésben
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2002


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Bevezető
(Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György)

Tíz év

Előszó és zárszó egy kutatássorozathoz
(Kolosi Tamás)

Jövedelemeloszlás az 1990-es években
(Tóth István György)

A jövedelmi szegénység alakulása, a gyermekes családok helyzete
(Gábos András - Szivós Péter)

Az időskorúak jövedelmi helyzetének változása az 1990-es években
(Medgyesi Márton)

Elégedettség, jövedelmi feszültség
(Sági Matild)

Társadalmi-gazdasági folyamatok

Inflációcsökkentés, növekedési és egyensúlyi dilemmák. Gazdasági folyamatok az ezredfordulón
(Bartha Attila - Szilágyi Katalin)

A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében
(Vukovich György - Harcsa István)

Főbb népesedési folyamatok
(Vukovich Gabriella)

Digitális írástudás: a számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon
(Fábián Zoltán)

A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői nemzetközi összehasonlításban
(Spéder Zsolt - Kapitány Balázs)

A nagy exportáló feldolgozóipari cégek kilátásai és üzleti kötődései
(Tóth István János)

Iskola, mobilitás és munkaerőpiac

Társadalmi mobilitás Magyarországon, 1983-2000
(Bukodi Erzsébet)

Migrációs potenciál Magyarországon, 1993-2001
(Sik Endre - Simonovits Borbála)

Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra
(Róbert Péter)

Középiskolát végzettek jövedelmi és életpálya-várakozásai
(Varga Júlia)

Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata
(Galasi Péter)

Rugalmas munka, rugalmas család?
(Sik Endre - Nagy Ildikó)

Kisvállalkozások túlélési esélyei az 1990-es években
(Sági Matild)

Jóléti rendszerek

Betegek elégedettsége az egészségügyi rendszerben. A második országos betegelégedettségi vizsgálat eredményei
(Janky Béla)
Újraelosztás teljes életpályák között a nyugdíjrendszerben
(Gál Róbert Iván - Janky Béla - Simonovits András - Tarcali Géza)

Önkormányzatok helyzete, várakozásai, tervei
(Ivony Éva - Simonovits Borbála)

Nemzedékek közötti családi transzferek
(Medgyesi Márton)

Közvélemény és választói viselkedés

Egy tévedés története
(Kolosi Tamás - Tóth István György)
Szisztematikus eltérések a pártpreferencia- vizsgálatok eredményeiben
(Tóth István János)

Gazdasági helyzetértékelés és az európai uniós csatlakozás megítélése Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon
(Bernát Anikó - Gábos András)

Kik félnek az európai integrációtól?
(Lengyel György - Blaskó Zsuzsa)