Társadalmi Riport 2000

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
640 oldal
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 2000


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet az Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Bevezetés (Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György)

I. A kilencvenes évek

 1. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (Vukovich György – Harcsa István)
 2. Makrogazdasági folyamatok és szerkezeti átalakulás a kilencvenes években Magyarországon (Oblath Gábor – Pula Gábor)
 3. Munkanélküliség a kilencvenes években (Nagy Gyula)
 4. Családok helyzete és családtámogatások a kilencvenes években (Gábos András)

II. Gazdaság és társadalom

 1. Feldolgozóipari konjunktúra: kiemelkedően jó kilátások, kiegyenlítettebb növekedés (Tóth István János)
 2. Háztartás és háztartásgazdaság az időfelhasználás tükrében (Falussy Béla – Harcsa István)
 3. Szegénység és egyenlőtlenségek: generációs eltolódások (Medgyesi Márton – Szivós Péter – Tóth István György)
 4. Továbbhaladás a magyar iskolarendszerben (Lannert Judit)

III. Gazdasági tudat és gazdasági magatartás

 1. Fogyasztás és életstílus (Fábián Zoltán – Kolosi Tamás – Róbert Péter)
 2. Az anyagi helyzettel való elégedetlenség és vonatkozási csoportok (Sági Matild)
 3. Kockázatvállalásról döntéselméleti megközelítésben (Janky Béla – Tóth István György)
 4. Négy etűd fogyasztásra (Sik Endre)
 5. Vagyoni helyzet – kulturális fogyasztás (Bukodi Erzsébet – Róbert Péter)
 6. Vállalkozói félelmek és várakozások az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán (Lengyel György – Blaskó Zsuzsa – Martin József Péter)

IV. Nemek és nemzedékek

 1. Termékenység, népesség-reprodukció> (Kamarás Ferenc)
 2. Korosztályi számlák (Gál Róbert – Simonovits András – Szabó Miklós – Tarcali Géza)
 3. Jövedelemszerzés és pénzkezelés a családban> (Nagy Ildikó)
 4. Önkéntes átlépés a magánnyugdíj-pénztárakba (Gábos András – Janky Béla)

V. Nemzetközi kitekintés

 1. Helyünk Európában (Vukovich Gabriella)
 2. A rendszerváltás megítélése három visegrádi országban (Csizér Kata)
 3. Politikai ismeretszint és választói magatartás Magyarországon nemzetközi összehasonlításban (Tóka Gábor)
 4. A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (Medgyesi Márton – Róbert Péter)
 5. Nemzeti etnocentrizmus Közép-Európában (Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária)