Társadalmi Riport 1998

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
571 oldal
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 1998


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Társadalmi indikátorok

 1. A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (Vukovich György – Harcsa István)
 2.  

Társadalmi stuktúra

 1. Hullámzó háztartások (Kolosi Tamás – Sági Matild)
 2. Anyagi-jóléti státuscsoportok társadalmi miliői (Fábián Zoltán – Róbert Péter – Szivós Pétér)
 3. A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon (Sik Endre – Tóth István János)
 4. Vesztesek és nyertesek: a társadalmi változás következményei három országban (Roland Habich – Spéder Zsolt)

Tudósok, katonák, papok, közalkalmazottak

 1. Foglalkoztatás és keresetek a közszférában (Kézdi Gábor)
 2. Magyar Honvédség: hivatásos és sorállományú katonák (Kiss Zoltán László)
 3. A tudományos elit anyagi és mobilitási viszonyai (Bukodi Erzsébet)
 4. Papok, férfi szerzetesek, apácák (Tomka Miklós – Révay Edit)

Társadalmi kapcsolatok

 1. A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a kilenevenes években (Angelusz Róbert – Tardos Róbert)
 2. A barátokról (Albert Fruzsina – Dávid Beáta)

Jóléti rendszerek

 1. A jóléti támogatások és a szegénység: Magyarország és a többi visegrádi ország tapasztalatai (Michael F. Förster – Szivós Péter – Tóth István György)
 2. Helyzetkép a lakosság egészségi állapotáról – 1997 (Lehmann Hedvig – Polonyi Gábor)
 3. Az önkéntes nyugdíjpénztárak (Gál Róbert Iván)
 4. Ulysses a kórházban: betegutak az egészségügyben és a háziorvos kapuőr-szerepe (Csaba Iván – Gál Róbert Iván)
 5. Közoktatás a kilencvenes években (Lannert Judit)

Választások

 1. Választói magatartás (Tóka Gábor)
 2. Választási eredmények területi megoszlása (Mészáros József – Szakadát István)

Attitűdök, várakozások

 1. Munka-attitűdök: időbeli és nemzetközi összehasonlítás (Medgyesi Márton – Róbert Péter)
 2. Xenofóbia és a cigányságról alkotott vélemények (Csepeli György – Fábián Zoltán – Sik Endre)
 3. Anómia és elégedettség a 90-es évek elején (Spéder Zsolt – Paksi Borbála – Elekes Zsuzsanna)
 4. Megtakarítási normák, gazdasági attitödök, pénzhasználati módok (Lengyel György)
 5. Jelentés a Tündérkertből (Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi Mária – Csere Gábor)
 6. Igazságosság és legitimáció (Örkény Antal – Székelyi Mária)