Társadalmi Riport 1996

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Andorka Rudolf - Vukovich György (a KSH nyugalmazott elnöke)
616 oldal
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 1996


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Előszó

Magyarország az adatok tükrében

 1. A társadalmi jelzőszámok tükrében (Andorka Rudolf)
 2. Változások évről évre (Spéder Zsolt)
 3. Az idő mérlegén (1963-1993)
 4. (Falussy Béla – Vukovich György)
 5. Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók (Harcsa István – Kovách Imre)
 6. A választói magatartás hullámzása (Stumpf István)

Rendszerváltás – állam és társadalom

 1. Rendszerváltás és társadalomszerkezet (Kolosi Tamás – Sági Matild)
 2. Államháztartási reform és szociálpolitika (Tóth István György)
 3. Adótudatosság és fiskális illúziók (Csontos László – Kornai János -Tóth István György)

Magyarnak lenni

 1. A magyar nacionalizmus változó arca (Csepeli György – Örkény Antal)
 2. A jövendő állampolgár (Tóth Pál Péter)
 3. Gyermeket nevelni (S. Molnár Edit-Pongrácz Tiborné)
 4. Cigánynak lenni (Kemény István – Havas Gábor)
 5. Előítéletesség és tekintélyelvűség (Fábián Zoltán – Sik Endre)

Nemzetközi összehasonlításban

 1. A rendszerváltás nyertesei és vesztesei (Ferge Zsuzsa)
 2. Vállalkozók és vállalkozások (Róbert Péter)
 3. Elitcirkuláció vagy elitreprodukció (Szelényi Iván – Szelényi Szonja)
 4. Az átmenet politikai következményei (Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig)
 5. Egyenlőtlenségek és egyenlőtlenségtudat (Sági Mátild)
 6. Vélemények a környezetről (Mészáros József)
 7. Vallás és vallásosság (Tomka Miklós)