Társadalmi Riport 1994

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Andorka Rudolf - Vukovich György
489 oldal
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 1994


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Előszó (Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György)

I. Magyarország a társadalmi jelzőszámok idősorainak tükrében (Andorka Rudolf)

II. Magyar Háztartás Panel

 1. Jövedelmi helyzet a 90-es évek első felében (Bedekovics István – Kolosi Tamás – Szivós Péter)
 2. A munkanélküliség a Magyar Háztartás Panel eredményei alapján (Nagy Gyula)
 3. Szegénység a 90-es évek elején (Andorka Rudolf – Spéder Zsolt)
 4. A jóléti programok szerepe a szegénység enyhítésében (Tóth István György)
 5. Lakáshelyzet az 1990-es években (Hegedüs József – Kovács Róbert – Tosics Iván)
 6. Valóságdarabkák a Magyar Háztartás Panelből (Sik Endre)

III. Gazdasági – társadalmi körkép

 1. Gazdasági folyamatok 1993-ban (Vukovich György)
 2. A magángazdaság (Árvay János – Vértes András)
 3. A magángazdaság nemzetgazdasági súlya és némely társadalmi jellemvonásai (Kolosi Tamás – Sik Endre)
 4. Változások a szociálpolitikai rendszerben: biztosítás, állampolgári jog vagy segélyezés? (Tóth István György)
 5. Társadalmi mobilitás, 1992 (Andorka Rudolf – Bukodi Erzsébet – Harcsa István)
 6. Egyenlőtlenségtudat (Róbert Péter)
 7. Managerek (Sági Matild)
 8. A középrétegék: Adalékok a posztkommunista átmenet társadalmi és társadalomlélektani hatásaihoz (Fábián Zoltán)
 9. A 14-18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (Garami Erika-Tóth Olga)
 10. Felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás néhány jellemzője (Harcsa István – Tomka Miklós)
 11. Népesedési helyzet (Vukovich György)

IV. A választások éve

 1. A pártok megítélése a két választás között (Závecz Tibor)
 2. Pártok és választóik 1990-ben és 1994-ben (Tóka Gábor)