Társadalmi Riport 1992

borító szerkesztette: Kolosi Tamás - Andorka Rudolf - Vukovich György
530 oldal
ISSN 1216-6561
© TÁRKI: Budapest, 1992


Társadalmi Riport megrendelő lap  pdf file

A kötet a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült.

Tartalomjegyzék

Bevezetés (Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György)

 1. Magyarország az adatok tükrében (Andorka Rudolf)
 2. A rendszerváltás társadalmi hatásai (Kolosi Tamás – Róbert Péter)
 3. A népesedési helyzet a kilencvenes évek elején (Vukovich György)
 4. Gazdaság az 1989 – 1991. években (Pető Márton)
 5. A munkaerőpiaci helyzet változása 1990-ben (Bajka Gábor)
 6. A háztartások gazdasági helyzete és magatartása (Sik Endre)
 7. A gazdasági elit a 80-as években és az átmenet időszakában (Lengyel György)
 8. Települési egyenlőtlenségek – területi feszültségek (Kovács Róbert)
 9. Vallásosság, vallásos hiedelmek Magyarországon (Szántó János)
 10. Terhességmegszakítások a statisztikai adatok és a közvélemény tükrében (Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit)
 11. Kábítószerek és kábítószer-fogyasztás (Elekes Zsuzsanna)
 12. Jövőtlen értékeink (Csepeli György – Neményi Mária – Örkény Antal)
 13. A kelet-közép-európai pártrendszerek oldalnézetből (Tóka Gábor)
 14. Pártmobilitás – választások között (Angelusz Róbert – Tardos Róbert)
 15. A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon (Andorka Rudolf – Tóth István György)
 16. Függelék – Munkaerőpiac és jövedelmek 1992 (Kolosi Tamás – Sik Endre)