Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2005

cover
Szerkesztette: Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György
Felelős kiadó: TÁRKI és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium


Tartalom

Bevezető

Munka és közélet

Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás
Bukodi Erzsébet

Nők a vezetésben
Nagy Beáta

Nők a politikában: az Európai Unió és Magyarország
Ilonszki Gabriella

Család

Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat tapasztalatai
Pongrácz Tiborné

Családalapítás és gyermekvállalás Európában. Kérdések és kérdőjelek
Kamarás Ferenc

Férfiak és nők a családban egy kétgenerációs vizsgálat tükrében
Albert Fruzsina – Dávid Beáta

Szegénység, társadalmi problémák

A szegénység nemek közötti eltérései nemzetközi összehasonlításban: a laekeni indikátorok elemzése
Gábos András

A cigány nők társadalmi helyzete és termékenysége
Janky Béla

Nők és férfiak a migrációs folyamat különböző szakaszaiban. A magyarországi bevándorlás a nemek perspektívájából
Gödri Irén

A nők halandóságáról és egészségi állapotáról
Kovács Katalin

A drogfogyasztás nemek közötti különbözőségei és hasonlóságai
Elekes Zsuzsanna

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség mértéke a világ országaiban
Nagy Ildikó