Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 1999

cover Szerkesztette: Pongrácz Tiborné, Tóth István György
Felelős kiadó: TÁRKI és a Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága

Tartalom

Előszó
Bevezető

Munka és karrier

Nők a munkaerőpiacon (Frey Mária)

Munkahelyi előmenetel (Nagy Beáta)

Nők a közéletben (Lévai Katalin – Kiss Róbert)

Család, háztartás, gyerekek

Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban (Tóth Olga)

Egyedülálló és gyermeküket egyedül nevelő szülők (Vukovich Gabriella)

Családok pénzkezelési szokásai a kilencvenes években (Nagy Ildikó)

Egézség, szocializáció, integráció

A nők egészségi állapotának néhány jellemzője (Józan Péter)

Relatív szegénység és kereseti hátrányok (Hegedűs Rita – Spéder Zsolt)

Devianciák, mentális betegségek (Elekes Zsuzsanna)

Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció (Fehér Lenke)

Fiatal nők a magyar társadalomban

A gyermekvállalás konfliktusai (S. Molnár Edit)

Gyermekvállalás házasság nélkül (Pongrácz Tiborné)

Terhességmegszakítások Magyarországon (Kamarás Ferenc)

A cigány nők helyzete (Janky Béla)

Fiatal nők egészségi állapota (Kopp Mária – Csoboth Csilla – Purebl György)

Bűnözés és áldozattá válás (Vavró István)

Függelék

Nőkről és férfiakról – a statisztika tükrében