A szociális ellátórendszer néhány elemének vizsgálata

A kutatás az EMMI Szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárságának megbízásából az ÁROP 1.2.2.22-2013-2013-0001 azonosító jelű, 'A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak átalakításához szükséges módszertanok kidolgozása' kiemelt projekt keretében készült el, a Tárki részéről Gábos András és Szivós Péter vezetésével. A munka során elemzést készítettünk három témában:
(a) az ápolási díjban részesülők társadalmi helyzetének megismerése, feltáró jellegű adatok közlése erről a népességről,
(b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülők számának csökkenése mögötti okok vizsgálata a 2010 - 2014 közötti időszakban,
(c) a 2015. március 1-től átalakuló önkormányzati segélyezési rendszer első állapotvizsgálata, a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás kialakuló jellegzetességeinek feltérképezése.

A három vizsgálat – értelemszerűen – három részprojektet jelentett, három kutatócsoporttal, három többé-kevésbé komplex metodikával, mely módszertan több esetben is úttörő jellegű volt. Külön meg kell említeni az ápolási díj adatfelvétel lebonyolítását, amelynek során mintaértékű kooperáció alakult ki az államigazgatás szereplői, a megrendelő és a kutató, valamint a kérdezői csapat között.

Az eredmények egy az EMMI által kiadott kötetben jelentek meg 2016 nyarán.

Fedlap és tartalom
Előszó
Tátrai Annamária: Az alanyi jogú ápolási díj rendszere és az ellátotti kör Magyarországon
Farkas Zsombor: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek számának csökkenése mögött húzódó okok vizsgálata
Mózer Péter: Az önkormányzati segélyezés alapvonásai 2015-ben