A biztonság mindenek felett áll, de önmegvalósítani is jó

A mai magyar munkaerőpiacon az állás biztonsága a legfontosabb, s a munkaidő rugalmassága számít a legkevésbé. Az alkalmazottak kevesebb, mint harmada tartozik az önmegvalósítók csoportjába. Ők azok, akik a munkaerőpiacon a legjobb helyzetben vannak – derült ki az ISSP 2015. őszi magyar adatfelvételéből.
Az alkalmazottak jóval több, mint fele tartja nagyon fontosnak, további harmada fontosnak az állásbiztonságot. Majdnem ugyanennyien vannak azok, akik számára a jó kereset fontos vagy nagyon fontos, de ebben az esetben kevesebben vannak az utóbbiak (1. ábra).

1. ábra: Mennyire fontos egy állás, illetve a munka esetében a(z)… (az alkalmazottak almintája, N = 486, %)
ábra
Forrás: Tárki Omnibusz 2015. október

Míg a munkaerőpiacon a legkevésbé az fontos, hogy az alkalmazott szabadon dönthessen arról, hogy mikor és mennyit dolgozik, addig a munkavégzés, illetve az állás összes többi jellemzőjének megítélésében nincsenek nagy eltérések: a munka érdekessége és hasznossága, illetve a karrier lehetősége inkább fontos, a másoknak való segítés és a munka társas volta inkább csak fontos vagy kissé fontos az alkalmazottak számára.

Az alkalmazottak közül kiválasztottuk azokat, akikre az átlagosnál inkább volt jellemző, hogy számukra fontosak a munka posztmodern jellemzői, azaz fontos, hogy a munka érdekes és hasznos legyen, valamint segítsen másokon (az idetartozók számára e három érték közül legalább kettő fontos). Ez a munkaerő-piaci csoport – a továbbiakban az „önmegvalósítók” – az alkalmazottak ötödét (21%) teszi ki. Ennél nagyobb a súlyuk a városokban élők (Budapest 26%, a megyeszékhelyek 29%), a főiskolát végzettek (35%) körében, és két korcsoportban: a legfiatalabbak (27%) és a nyugdíj előtt állók (26%) között.

Sik Endre (Tárki)