Migrációs potenciál Magyarországon – 2015. október

Idén őszre változatlan maradt a migrációt tervezők aránya, akik a munkanélküliség elkerülése végett az országon belül is mobilabbaknak mutatkoznak – derül ki a TÁRKI 2015. októberi adatfelvételéből.
A magyar lakosság migrációs potenciálja (1. ábra) a rövid és a hosszú távú munkavállalást tekintve a kilencvenes évekhez képest a 2000-es évek elejére megnőtt, és a 2010-ben tapasztalt töréstől eltekintve 2012-ig előbb nőtt, majd 2014-ig csökkent, s azóta kis ingadozással 10–14%-os szinten maradt. A kivándorlást tervezők aránya 2005-ig alig változott, majd 2014-ig 5–6% között ingadozott. 2015 áprilisában a kivándorlást tervezők aránya a korábbi kétszerese volt, júliusra kismértékben csökkent, és októberre összességében változatlan maradt. A migrációs hajlandóság halmozott értéke sem változott 2015-ben.

1. ábra. A migrációs szándék alakulása a tervezett migráció időtávja szerint, 1993–2015. október (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Monitor- és Omnibusz-felvételek, 1993–2015. október

A bármilyen típusú (azaz rövid távú vagy hosszú távú munkavállalás, illetve kivándorlás) migrációt tervezők aránya a teljes lakosság körében (15%) mérthez képest magasabb: Pártpreferencia alapján ugyan jelentős különbségeket tapasztalhatunk a migrációs hajlandóság terén: a Fidesz–KDNP, illetve az MSZP szavazói körében alacsony, a válaszmegtagadók, a bizonytalanok és különösen a Jobbik-szimpatizánsok körében magasabb a migrációs hajlandóság), ám emögött feltehetően más tényezők (például a kor) hatása húzódik meg.

A 2. ábrán látható, hogy a munkaerő-piaci szempontból aktív népességhez képest a migrációt tervezők körében jóval magasabb arányban vannak azok, akik a munkanélküliség elkerülése érdekében hajlandóak lennének az országon belül ingázni: míg a migrációt tervezők háromnegyede, addig az aktív népességnek csupán valamivel több, mint fele ingázna. Ugyanez igaz az országon belüli költözésre is: míg az aktív lakosság kevesebb mint harmada lenne hajlandó az országon belül másik településre költözni egy állás érdekében, addig ez az arány a migrálást tervezők körében majdnem kétszeres.

2. ábra. Annak érdekében, hogy elkerülje a munkanélküliséget, hajlandó lenne-e Ön ingázni, illetve költözni? (a migrációt tervezők és az aktív népesség körében, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz ISSP Modul – 2015. október

Szeitl Blanka (TÁRKI)