A házaspárok egyformán látják a világot – vagy nem

- derül ki a TÁRKI Monitor jelentések 2014 kötetben megjelent tanulmányból.
A homofília azt jelenti, hogy a házaspárok teljesen azonosan látják a világot, a heterofília pedig azt, hogy nem.

A valláshoz való viszony esetében (ennek három formáját vizsgálta a kutatás: (1) az egyházhoz vagy gyülekezethez való tartozást, (2) a misére, istentiszteletre vagy gyülekezetbe járást, és (3) az egyén vallásosságról szóló állítást) a felekezeti hovatartozás és a vallásosság mértékénél sokkal kisebb a homofília a vallás gyakorlása tekintetében (1. ábra).

1. ábra: A homofil és heterofil háztartások aránya a valláshoz való viszony három formája esetében (%)
ábra


A házastársi és az élettársi kapcsolatban élők körében a felekezeti hovatartozás terén eltérő a homofília mértéke, az élettársak kevésbé tartoznak azonos felekezethez, mint a házastársak.

A szubjektív anyagi helyzetre vonatkozó kérdések azt vizsgálták, hogy az elmúlt és a következő 12 hónapban hogyan alakult, illetve hogyan fog alakulni az ország lakosainak, illetve a család anyagi helyzete (2. ábra).

2. ábra: A homofil és heterofil háztartások aránya a szubjektív anyagi helyzet alapján (%)
ábra


A négy kérdésre adott válaszok megoszlása azt mutatja, hogy az elégedettség és a várakozások terén is jellemző a homofília, különösen a család múltbeli helyzetének értékelésében.

A háztartásokat havi nettó jövedelmük alapján három (alsó, középső és felső) harmadba sorolva azt találtuk, ha nagyon eltér a háztartásfő és társa relatív jövedelmi helyzete, akkor megnő a takarékossággal kapcsolatos vélemények heterogenitása, s ugyanez érvényes a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatos várakozások esetére is.

Kelemen Zsófia (ELTE TáTK, ELTE ARTSZ)