A magyarok véleménye az ukrajnai fenyegetettségről

A Közép-Európai Közvélemény-kutató Társulás (Central European Opinion Research Group, CEORG) 2014 áprilisában négy közép-európai országban végzett adatfelvételt arra vonatkozóan, hogy a megkérdezettek szerint az ukrajnai helyzet mennyire veszélyezteti az ország, valamint Európa biztonságát, illetve a világ békéjét. A nemzetközi adatokkal kapcsolatban a TÁRKI már korábban közölte az eredményeket.

Most arra keressük a választ, hogy Magyarországon melyek azok a társadalmi csoportok, amelyek a leginkább, illetve a legkevésbé érzik fenyegetőnek az ukrajnai helyzetet az ország, Európa és a világ békéje szempontjából.

A magasabb iskolai végzettségű kérdezettek inkább alkotnak véleményt, s jobbára kevésbé gondolják úgy, hogy az ukrajnai helyzet veszélyeztetheti a világ békéjét (1. ábra). Ezek az arányok Magyarország, valamint Európa biztonságával kapcsolatban is hasonlóan alakulnak.

1. ábra: Mennyire veszélyeztetiv az ukrajnai helyzet a világ békéjét? – iskolai végzettség szerint (%)
ábra
Forrás: CEORG–TÁRKI, 2014. április.

Úgy tűnik, hogy a magyar lakosság az ukrajnai helyzet világbékére vonatkozó fenyegetettségét nagymértékben azonosítja Oroszország esetleges térnyerésével (2. ábra). Akik szerint Oroszország a közeljövőben erősen fog törekedni arra, hogy visszaszerezze befolyását Európa azon része fölött, ahol élünk, majdnem háromszor annyian vélekednek úgy, hogy az ukrajnai helyzet veszélyezteti a világ békéjét, mint azok, akik azt gondolják, hogy Oroszországnak a közeljövőben egyáltalán nem törekvése a befolyásának növelése a térségben. Magyarország és Európa biztonságával kapcsolatban valamivel kisebbek a különbségek: Meglepően azok vannak többségben (69%), akik nem érzik veszélyeztetve Magyarország és Európa biztonságát, vagyis szerintük Oroszország a közeljövőben nem a térnyerésre fog törekedni.

Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet a világ békéjét? – Oroszország a közeljövőben arra fog törekedni, hogy visszaszerezze irányítását Európa azon része fölött ahol élünk? (%)
ábra
Forrás: CEORG–TÁRKI, 2014. április.

Pártpreferencia alapján azt mondhatjuk, hogy a Jobbik szavazótáborában mindenkinek határozott véleménye van a kérdésről, de megosztottak, hiszen szinte fele-fele arányban érzik veszélyeztetve vagy sem Magyarország biztonságát. A legkevésbé a FIDESZ–KDNP szavazói, a leginkább pedig az MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP szavazói érzik úgy, hogy az ukrajnai helyzet veszélyezteti a Magyarország biztonságát (3. ábra).

3. ábra: Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet a világ békéjét? (%)
ábra
Forrás: CEORG–TÁRKI, 2014. április.

A válaszokból kiderül, hogy az optimizmus erősen befolyásolja azt, hogy mennyire érzi a lakosság veszélyeztetve Magyarország biztonságát az ukrajnai helyzet miatt (4. ábra). Azok között, akik úgy érzik, hogy anyagi helyzetük rosszabb lesz az elkövetkezendő egy év során, közel minden ötödik válaszadó vélekedik úgy, hogy az ukrajnai helyzet kifejezetten veszélyezteti Magyarország biztonságát, míg ugyanez az arány az anyagi helyzetük javulásában reménykedők/bízók között jóval alacsonyabb.

4. ábra: Mennyire veszélyezteti az ukrajnai helyzet Magyarország biztonságát? – anyagi helyzet (1 év múlva) alapján (%)
ábra
Forrás: CEORG–TÁRKI, 2014. április.

Európa biztonságával, valamint a világ békéjével kapcsolatban sem a pártpreferenciák, sem az anyagi helyzet alapján nem igazán változnak az előbbi arányok, bár az az általános tendencia, hogy a válaszadók leginkább az ország biztonságáért aggódnak, itt is meglátszik.

Szeitl Blanka (TÁRKI)