TÁRKI: Továbbra is a mélyben, de kissé optimista lakossági gazdasági értékelések

Kissé derülátó, de még így is elég sötét képet fest a lakosság értékelése gazdasági kérdésekben, hiszen a tavalyi év eleje óta mért mélyponthoz képest idén tavaszra csak kis javulás történt a saját anyagi helyzet, illetve az ország gazdasági állapota és kilátásai megítélésében, amely még így is nagyon borús. És bár a majd’ egy évtizedes idősor alatt a magyarokat sosem jellemezte hurrá optimizmus, a jelenlegi helyzet egy évek óta tartó, egyre borúsabb trend után halvány javulást sejtet, de hogy ez egy tartós javuló trend része-e vagy csak egyszeri alkalom, azt a következő időszakban tudhatjuk csak meg – derül ki a TÁRKI 2013 áprilisában végzett országos reprezentatív kutatásából.

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2004 óta rendszeresen vizsgálja a magyar lakosság gazdasági helyzetértékelését. Az ország gazdasági helyzete és közeljövője, illetve a saját anyagi helyzet és kilátások alapján kirajzolódó kép az elmúlt szűk évtizedben sosem volt igazán derűs, de az utóbbi egy évben lényegében egy elhúzódó mélypontot mutat a grafikon. Hasonlóan mélyen volt az értékelések alapján felvázolható közhangulat pár évvel korábban, 2007 és 2009 között is, amely 2012 januárja és 2013 áprilisa között ismét igen alacsony szintet mutat. Ami mégis némi derűlátásra adhat okot, hogy idén áprilisban halványan ugyan, de emelkedésnek indult a jelenlegi helyzet és főleg a közeljövőre vonatkozó várakozások mutatója mind az ország, mind a saját anyagi helyzet alapján, de hogy ez egy trendforduló-e vagy csak egyszeri kilengés a korábbi trendből, az egyetlen adatpontból nem állapítható meg, csak a későbbi kutatások adhatnak erre választ.

Az ország gazdasági helyzetét és kilátásait, illetve a válaszadó saját anyagi helyzetét és a következő 12 hónapban várható kilátásaikat jónak vagy nagyon jónak értékelők aránya 2004 és 2013 között (%)
ábra
Forrás: TÁRKI havi Omnibusz-vizsgálat, 2004-2013, 1000 fős országos reprezentatív mintán

A pozitív elmozdulás ellenére kirívóan alacsony évek óta az ország gazdasági állapotával elégedettek aránya: idén áprilisban – a korábbiakhoz hasonlóan – százból csak négy magyar értékeli az ország gazdasági helyzetét jónak, míg alig minden ötödik magyar számít javulásra egy éven belül. A javulás ellenére az ország gazdasági helyzetének ilyen rossz megítélése nem újkeletű jelenség tehát, 2007 óta lényegében alig találunk olyan magyart, aki elégedett lenne az ország gazdaságával, amihez képest a 19%-nyi optimista már figyelemre méltó, de így is csak minden ötödik magyar néz bizakodással a közeljövő gazdasági folyamatai elé.

Az érem másik oldala ugyanakkor, hogy az elmúlt egy évben csökkent az ország gazdasági kilátásai tekintetében pesszimisták aránya: 2012 elején a magyarok fele (53%), idén tavasszal pedig harmada (36%) várt romló gazdasági helyzetet, viszont 27%-ról 38%-ra nőtt azok aránya, akik szerint se nem romlik, se nem javul az ország gazdasága a következő egy év alatt, míg 12%-ról 18%-ra emelkedett a javulást várók aránya.

Az ország gazdasági kilátásainak változása a következő 12 hónapban a magyar lakosság véleménye szerint (%)
ábra
Forrás: TÁRKI havi Omnibusz-vizsgálat, 2011-2013, 1000 fős országos reprezentatív mintán, kerekített adatok

Ami a saját anyagi helyzetet illeti, a magyarok csupán egytizede elégedett anyagi helyzetével, és ez is egy évek óta jellemző szint, hiszen 2009 óta ingadozik ilyen alacsonyan az elégedettek aránya, azaz a borús változatlanság itt is tetten érhető. Nem így a saját anyagi helyzet közeljövőjére vonatkozó várakozásait tekintve: míg tavaly januárban a magyarok 8%-a, addig idén áprilisban már 15%-a véli úgy, hogy egy év múlva jobb anyagi helyzetben lesz. Ezzel párhuzamosan a pesszimisták aránya is csökkent: 2012 elején tízből öt magyar (50%) várta anyagi helyzete romlását, bő egy évvel később viszont már csak hárman (30%), közben pedig a változatlanságot várók aránya 36%-ról 47%-ra nőtt.

A saját anyagi kilátások változása a következő 12 hónapban a magyar lakosság véleménye szerint (%)
ábra
Forrás: TÁRKI havi Omnibusz-vizsgálat, 2011-2013, 1000 fős országos reprezentatív mintán, kerekített adatok

Bernát Anikó, TÁRKI Zrt.