Mária vs Máté: Keresztnevek a célkeresztben

A magyar lakosság keresztneveinek gyakorisága alapján minden huszadik magyarnak van ritka neve. Szokatlan keresztnévvel jellemzően a szegényebb háztartásokban élők és a fiatalok rendelkeznek: a társadalom legszegényebb háztartási tizedében élők valamint az iskoláskorúak körében az átlagoshoz képest háromszor gyakoribb a ritka keresztnevek előfordulása – derül ki a TÁRKI háztatás kutatás vizsgálatából.

A több, mint 2000 háztartásban élő közel 5000 magyar lakos körében végzett háztatás kutatás során kérdezőbiztosaink 400 különböző keresztnevet jegyeztek fel. Ritka (szokatlan) névnek azokat a keresztneveket tekintettük, melyek legfeljebb kétszer fordultak elő. Ilyen keresztnévvel az összes háztartástag 5%-a rendelkezett (ezek aránya a női nevek körében magasabb, 6%).

A szegényebb családokban élőkre inkább jellemző a ritka keresztnévadás: az egy főre jutó jövedelem legalsó tizedébe tartozó háztartások körében a ritka névválasztás aránya az átlag több mint háromszorosa, de a szintén szegénynek számító, második és harmadik jövedelmi tizedben élők körében is minden tizedik magyarnak különleges keresztneve van.

A ritka nevek aránya egy főre jutó jövedelem tizedei (decilisei) szerint (%)
ábra
Forrás: TÁRKI háztatás kutatás 2012

A szegénységet nemcsak objektíven, tehát a jövedelmen keresztül mérve, hanem szubjektíven megítélve, azaz a kérdezett saját ítélete alapján megközelítve is ugyanerre jutunk: a saját anyagi körülményeiket nélkülözésekkel telinek ítélő háztartások tagjai, illetve a hónapról hónapra anyagi gondokkal küszködők körében a ritka nevek aránya magasabb az átlagosnál. A ritka nevek aránya ugyanakkor a gondok nélkül élők kis csoportjában is átlag feletti értéket ér el. Úgy tűnik tehát, hogy az egyéni névadás a társadalmi státusz két végpontján jöhet létre nagyobb eséllyel: a magukat szegénynek tartók illetve a saját anyagi helyzetükkel elégedettek körében van ennek nagyobb esélye.

A ritka nevek tulajdonosainak aránya sokkal magasabb a fiatalabbak között: a 30 év alatti korosztályban arányuk 10%, sőt a még iskolások esetében 15%, míg a középkorúak (30-59 évesek) és az idősek (a 60 év felettiek) között átlagon aluli (2-2%) az arányuk. A 10 év alattiak és a 80 év felettiek Magyarországa között, ha a keresztnevek összetételét nézzük, olyan nagy a különbség, hogy lényegében nincs is átfedés.

A leggyakrabban előforduló férfi és női keresztnevek a 10 év alattiak és a 80 év felettiek között a mintában (a legalább az előforduló nevek 2 %-át elérő nevek)
ábra
Forrás: TÁRKI háztatás kutatás 2012

Fekete-Nagy Petra - Sik Endre