TÁRKI: Kicsit csökkent, de továbbra is magas a migrációt tervezők aránya

Az elmúlt két évtized alatt lényegében háromszorosára nőtt a külföldi munkavállalást vagy végleges letelepedést tervező felnőtt magyarok aránya. A kétezres évek folyamatos emelkedő trendje tavaly érte el eddigi csúcspontját: 2012-ben a felnőtt magyarok 19%-a tervezett valamilyen típusú migrációt. Szűk egy évvel később, 2013 januárjában halvány csökkenés után a lakosság 16%-a gondolkodik azon, hogy más országban folytatja életét – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 1993 óta tartó idősorából.

A magyar lakosság migrációs potenciálja, azaz azok aránya, akik ideiglenesen vagy végleg külföldre költöznének a kilencvenes évekhez képest a 2000-es évek elejére megnőtt: míg a rendszerváltást követő évtizedben a csupán lakosság 5-6%-a tervezett migrációt, addig 2001-ben már lényegében megduplázódott, 2011-től pedig megtriplázódott az arányuk. 2010 óta a rövid- és hosszú távú munkavállalás szándéka megnőtt, a kivándorlást tervezők aránya lényegében változatlan. 2013 elején a felnőtt lakosság 13%-a tervezi, hogy néhány hétre vagy hónapra, 11%-a, hogy pár évre külföldre menne dolgozni, 6%-uk pedig kivándorolna. Mint az ábrán látható, a 2012-ben mért ún. halmozott migrációs potenciál (azaz azok aránya, akik legalább az egyik fajta migrációban gondolkodnak) a valaha mért legmagasabb érték volt, amihez képest a 2013 eleji érték valamivel alacsonyabb, a két évvel ezelőttihez. Összességében azonban a húszéves idősor egészét tekintve továbbra is magas szinten áll a migrációt tervezők aránya.

A migrációs szándék alakulása a tervezett migráció időtávja szerint, 1993–2013 (%)
ábra
Forrás: TÁRKI Magyar Háztartás Monitor és Omnibusz adatfelvételek, 1993 – 2013 (január)

A migrációs potenciál célországai, azaz hogy mely országokba szándékoznak költözni a migrációt tervezők, 2013-ban is azok, amelyek korábban voltak: elsősorban Ausztria, Németország és Nagy-Britannia. Az USA és Kanada, valamint a világ többi országának súlya a kivándorlást tervezők körében magasabb, mint a végleges kivándorláshoz képest átmenetinek szánt külföldi munkavállalást tervezők között.

A migrációs potenciál célországai a tervezett migráció időtávja szerint (%)
ábra

A valamilyen típusú migráció tervezők aránya az átlagoshoz (16%) képest azon társadalmi csoportok esetében magasabb, amelyek hagyományosan a munkaerő-migráció legjobb alanyai: ezek a férfiak (22%), a középfokú iskolai végzettségűek (30%), a munkanélküliek (35%) és kiugró mértékben a tanulók (56%), azaz a 18 éven felüli diákok több mint fele nem Magyarországon képzeli el (közel)jövőjét.

Sik Endre, TÁRKI Zrt.