Genetika vagy neveltetés?

Régi vita, és hiába a sok tudományos kutatás, ma is hitvalláson alapul, hogy mitől függnek inkább az emberi képességek. Miféle „családi örökség” ez: inkább genetikailag örökölhetők vagy jórészt neveltetés útján fejleszthetők a képességek? A felnőtt magyar lakosság nagyobb része szerint a két magyarázat körülbelül hasonló arányban határozza meg a képességek alakulását, akik viszont döntően egyik vagy másik okot helyezik előtérbe, azok közül többen tartják meghatározónak a szocializációt, mint az öröklött génállományt – derül ki a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet legújabb, 2012. júniusi felméréséből.

A magyarok megosztottak az „ősi” kérdésben: a lakosság tizede ugyanis az öröklődésben, harmada a nevelésben látja az emberi képességek alakulásának magyarázatát, ugyanakkor a magyarok legnagyobb része, több, mint fele úgy ítéli meg, hogy az emberi képességek mindkettőből körülbelül azonos arányban táplálkoznak.

1. ábra Vannak, akik úgy gondolják, hogy az emberek képességei az örökölt tulajdonságoktól függnek,
mások szerint pedig inkább a neveléstől. Ön mit gondol erről?1

ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás, 2012. június, 1000 fős reprezentatív mintán

A lakosság egyes csoportjaiban közel azonos azok aránya, akik a képességek alakulása szempontjából döntően a genetikai vagy a szocializáción alapuló hitet vallják. Egyedül az iskolai végzettség esetében tapasztaltunk erős eltérést a két sarkosabb véleménycsoport között. E szerint az alacsony iskolai végzettség kedvez a hit erejének – ebben a körben a legalacsonyabb a hibrid megoldásban és az átlagosnál sokkal magasabb a nevelésben, míg kissé magasabb a génekben hívők aránya. Az iskolai végzettség növekedésével csökken a genetikai determináltságot vallók aránya, amely a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében legalacsonyabb. (2. ábra) A nevelés hatásában hívők esetében tapasztalható harang-alakú görbe azt sejteti, hogy az idősebb alacsonyabb iskolai végzettségűek és a fiatalabb magasabb iskolai végzettségűek a család és az iskola szerepét a többiekhez képest hajlamosabbak felértékelni.

2. ábra Az emberi képességek alakulásában a genetika vagy a nevelés fontosságát hangsúlyozók aránya iskolai végzettség szerint.

ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás, 2012. június, 1000 fős reprezentatív mintán

1 A válaszokat az alábbi módon mértük: „Az emberek képességei: 1 - teljes mértékben az öröklött tulajdonságoktól függnek, 5 - teljes mértékben a neveléstől függnek”.

Sik Endre (TÁRKI Zrt.)