2011 a Jobbik éve, különösen a fiatalok körében

A 2011-es év egészét tekintve a Jobbik az év nyertese, különösen a fiatalok körében. A teljes választókorú népességen belül a Jobbik 2011 utolsó negyedévére lényegében beérte a második helyezett MSZP-t, a fiatalok körében pedig egyértelműen a második helyre került azáltal, hogy a 37 év alatti szavazók közel harmada szavazna rájuk.
A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet havi rendszerességgel vizsgálja a 18 éves és idősebb magyar lakosság pártpreferenciáját. A tavalyi havi kutatások eredményeit együtt elemezve 2011 négy évnegyedében is azt látjuk, amit a havi elemzések alapján már sejthettünk: az év során a kormányzó FIDESZ-KDNP elvesztette szimpatizánsainak harmadát. Ezalatt az MSZP megőrizte ugyan a második legnépszerűbb párt státuszát, de csak éppenhogy, mivel a Jobbik népszerűsége erősen megközelítette az MSZP-ét. Eközben az LMP túlélt.

Ha mindezt a fiatal szavazók között vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy a FIDESZ-KDNP esetében a 37 év alatti választók körében a csökkenés, az LMP esetében a változatlanság trendje és értéke azonos a teljes mintában tapasztalttal, azaz a fiatal szavazók pártszimpátiájának alakulása nem tér el az idősebbekétől a legnagyobb és a legkisebb támogatottságú parlamenti párt esetében. Az MSZP szimpatizánsainak aránya is nagyjából stabil a vizsgált időszakban, de a támogatottság szintje az összes választó körében sokkal magasabb, mint a 37 év alattiak körében. Ugyanakkor a Jobbik szimpatizánsainak tábora a 18-37 évesek között sokkal gyorsabban nő, mint a teljes népességben. Ennek tudható be, hogy a választásra jogosult fiatalok között a Jobbik sokkal népszerűbb, mint az MSZP. (1. ábra)

1. ábra A pártok szimpatizánsainak aránya az összes és a 18-37 év közötti,
pártszimpátiával rendelkező válaszadók körében negyedévenként (2011, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2011. január-december


A 37 év alatti választók körében a pártok szimpatizánsainak társadalmi összetétele sok tekintetben eltérő, amelyek közül most a vallásosságot és a roma származást mutatjuk be. A vallásosság megélése kérdésében a 37 év alatti magyar felnőttek körében a legtöbben azzal az állítással értenek egyet, hogy nem vagy a „maguk módját vallásosak” (38% illetve 48%). A Jobbik és az LMP hívei körében a legmagasabb a magukat nem vallásosnak vallók aránya, az MSZP szimpatizánsai érzik magukat legnagyobb arányban a „maguk módján vallásosnak”, s az LMP támogatói között vannak a legtöbben, akik nem döntötték el, hogy vallásosak-e. (2. ábra)

2. ábra A pártok szimpatizánsainak vallásossága a 18-37 éves, pártszimpátiával rendelkező választók körében (2011, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz 2011. január-december


A 18-37 év közöttiek körében a kérdező megítélése szerint roma származásúak aránya 11% (szemben a minden 18 év feletti válaszadót lefedő teljes pártszimpatizáns minta 7%-ával), s arányuk az MSZP hívei között a legmagasabb (18%), míg az átlagnál magasabb a FIDESZ-KDNP szavazói körében (14%), átlagos az LMP (9%) és kiemelkedően alacsony a Jobbik szimpatizánsai között (1%).

Sik Endre, TÁRKI Zrt.