2011.07.27.

TÁRKI: Újra itt a tavasz

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2011. júliusi pártpreferencia-kutatásának adatai nagyon hasonló képet mutatnak, mint a tavaszi, főleg a márciusi-áprilisi eredmények. Az elmúlt két hónapban tapasztaltakkal szemben ugyanis a tavaszi szintre került újra a Fidesz-KDNP, az MSZP és az LMP támogatottsága valamint a pártválasztásukban bizonytalanok vagy azt eltitkolók aránya. Összességében az előző két hónaphoz képest kismértékben nőtt a kormánypártok valamint az LMP támogatottsága, míg a pártválasztásukban bizonytalanok vagy azt eltitkolók aránya némileg csökkent.


A Tárki havi rendszeres pártpreferencia-kutatása alapján a felnőtt lakosság körében továbbra is jelentős előnnyel vezet a FIDESZ-KDNP a többi parlamenti párt előtt. Az elmúlt két hónappal szemben azonban a kormánypártok támogatottsága kissé nőtt, az MSZP-é pedig csökkent, ez utóbbi elsősorban a választóik részvételi hajlandóságának gyengülése miatt. Összességében a parlamenti pártok támogatottsága – a Jobbik kivételével – némi ingadozás után a tavaszi hónapokban mért szintet tükrözi, ahogy a bizonytalanok és pártválasztásukat eltitkolók aránya is a két hónappal ezelőtti szintre csökkent.


Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás alapján a FIDESZ-KDNP szavazótábora a teljes felnőtt lakosság körében a júniusi 27%-ról 30%-ra nőtt, a szocialista párté pedig 12%-ról 11%-ra változott júliusra, azaz kismértékű és ellentétes irányú elmozdulás történt e tekintetben az elmúlt egy hónapban. Ezzel szemben számottevő mértékben csökkent bizonytalanok és nem válaszolók aránya: míg júniusban a választópolgárok 48%-a tartozott ide, addig júliusban 43%-uk, azaz egy hónap alatt 5 százalékponttal csökkent a bizonytalanok és válaszmegtagadók együttes tábora. Ugyanakkor míg a pártválasztók körében a kormánypártok támogatottsága nem változott, hiszen júniusban és júliusban egyaránt 53% a Fidesz-KDNP tábora ebben a körben, addig az MSZP-é 24%-ról 20%-ra csökkent, így a két párt támogatottsága közti különbség júliusban tovább nőtt. Összességében a kormánypártok előnye továbbra is több, mint két és félszeres az MSZP-vel szemben.


A másik két parlamenti párt közül csak az LMP támogatottsága változott az elmúlt egy hónapban. Míg Jobbik táborának nagyságában lényegében nem történt elmozdulás, hiszen támogatottságuk a teljes népesség körében 8%-ról 9%-ra, a pártválasztók körében pedig 16%-ról 15%-ra módosult, addig az LMP-é a teljes népességen belül a 3%-ról 5%-ra, a pártválasztók között pedig 6%-ról 10%-ra nőtt.TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás