Konferencia a feltételes transzferekről

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet 2010. május 7-én műhelykonferenciát rendezett az aktív szociálpolitikai eszközök, és azon belül a feltételhez kötött készpénzes ellátások magyarországi alkalmazhatóságáról. A műhelykonferencián a feltételhez kötött készpénz-transzfer programok tapasztalatairól készült talán legátfogóbb munka, a Világbank "Conditional Cash Transfers. Reducing Present and Future Poverty" (szerk: A. Fiszbein és N. Schady) című kötetéből kiindulva, valamint a TÁRKI által készített társadalompolitikai műhelytanulmány tézisei alapján vitatták meg az ilyen programok magyarországi alkalmazásának lehetőségeit.

A Tárki tanulmánya letölthető innen.

Program

I. Feltételes transzfer programok: tapasztalatok a világban
9:30-9:50 Bajnai Gordon (a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke): Kitörés a szegénységből: kölcsönös felelősség
9:50-10:10 Ariel Fiszbein (Chief economist, Human Development, Világbank): Conditional cash transfers. Reducing present and future poverty
10:10-10:30 Arup Banerji (Director for Social Protection, Világbank): Conditional Cash Transfers in the Context of Social Policy
10:30-10:50 Kérdések, hozzászólások
II. Feltételes transzfer programok: a Magyarországi környezet specifikumai
11:10-11.30

Tóth István György (Tárki Zrt, vezérigazgató): Feltételes transzfer-programok a fejlett országokban,
magyarországi alkalmazások és dilemmák: a tanulmány fontosabb megállapításai
11:30-12:00 Felkért hozzászólók előadásai
Herczog Mária (egyetemi docens, Eszterházy Károly Főiskola): Óvodai és iskoláztatási támogatás lehetőségei és korlátai
Kézdi Gábor (associate professor, Central European University): Ösztönzőkkel az emberi tőke beruházás növelésére
12:00-12:50 Kérdések, hozzászólások, vita
12:50-13:00 Tóth István György: Zárszó, következtetések

Sajtóanyag (pdf)
Megjelenés a magyar sajtóban:
Bajnai: Feltételekhez kell kötni a szociális segélyeket