Különbségek a bevándorlók megítélésében

Míg a felnőtt magyar lakosság 71%-a adna letelepedési engedélyt egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező határon túli magyarnak, addig egy hasonló adottságú arab, izraeli, afrikai, ukrán, szerb, kínai, vagy cigány származású ember számára csak 15-19% biztosítaná ugyanezt – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének megbízásából a TÁRKI által végzett kutatásból.
Az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával megvalósuló „Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról” című projekt keretén belül létrejött közvélemény-kutatás fő célja a befogadó társadalom bevándorlókkal kapcsolatos attitűdjének felmérése volt. A kérdőíves felmérést a TÁRKI végezte 2009. júniusában 1009 fő megkérdezésével.

A határon túli magyarok megítélése nagyban különbözik az egyéb csoportok megítélésétől. Míg a felnőtt magyar lakosság 71%-a adna letelepedési engedélyt egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező határon túli magyarnak, addig egy hasonló adottságú arab, izraeli, afrikai, ukrán, szerb, kínai, vagy cigány származású ember számára csak 15-19% biztosítaná ugyanezt.

Mennyire értene egyet azzal, ha a hatóságok letelepedési engedélyt adnának egy büntetlen előéletű és munkával rendelkező… (n=1009, válaszok %-a egy 0-10 skálán, ahol 10 jelenti, hogy teljesen egyetért)
ábra
Forrás: Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról c. kutatás –
TÁRKI 2009. június. Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával.

A határon túli magyarok megítélésében nincs különbség iskolai végzettség szerint, de a többi csoport esetében az elfogadó attitűd erősebb a felsőfokú végzettségűek körében.

A külföldi tapasztalat (vagyis, hogy valaki járt külföldön, élt külföldön, vannak külföldi barátai) pozitívan hat az összes bevándorlói csoport megítélésére. Az emberekkel szembeni bizalomnak a határon túli magyarok megítélésében nincs hatása, de a többi csoportnál egy megengedőbb attitűdöt eredményez. A politikai beállítódás csak a határon túli magyarok megítélésében játszik szerepet – aki baloldalinak vallja magát, kevésbé nyitott a határon túli magyarokra, csak 60%-uk fogalmazott meg pozitív választ az átlagos 71%-kal szemben.

A határon túli magyarok és a többi bevándorló csoport megítélésének alapvető különbsége, hogy minél büszkébb valaki a magyarságára, annál inkább befogadó a határon túli, hasonló kultúrájú és nyelvű magyarokkal, míg ugyanez a büszke magyarság a többi bevándorló csoport esetében a növekvő elutasítást váltja ki.

Lengyel György, Göncz Borbála - Budapesti Corvinus Egyetem