A munkanélküliségtől tart leginkább a magyar

A magyar felnőtt lakosság a bevándorlók integrációját más társadalmi problémákhoz képest kevésbé súlyosnak tekinti, ugyanakkor a bevándorlók számát túlbecsüli – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének megbízásából a TÁRKI által végzett kutatásból.
Az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával megvalósuló „Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról” című projekt keretén belül létrejött közvélemény-kutatás fő célja a befogadó társadalom bevándorlókkal kapcsolatos attitűdjének felmérése volt. A kérdőíves felmérést a TÁRKI végezte 2009. júniusában 1009 fő megkérdezésével.

A felnőtt magyar lakosság a munkanélküliséget tekinti a legnagyobb problémának, s ezt követi a korrupció és a bűnözés. A romák helyzete és a bevándorlás csak a környezetvédelem kérdésköre után következik a probléma súlyosságának megítélését tekintve.

A következő megoldásra váró társadalmi problémák közül, melyiket mennyire tartja súlyosnak?
(n=1009, átlag a 0-10-es skálán, ahol a 10 a súlyos problémát jelenti)
ábra
Forrás: Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról c. kutatás –
TÁRKI 2009. június. Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával.

Általában az összes felsorolt problémával kapcsolatban elmondható, hogy a kistelepüléseken élők és a más emberekkel szemben alacsony bizalommal lévők súlyosabbnak, míg a baloldali beállítottságúak kevésbé látják súlyosnak a helyzetet.

A bűnözést súlyosabb problémának tekintik az idősebbek, az alacsony iskolázottsággal rendelkezők és a nők. A munkanélküliséget nagyobb problémának látják a szakmunkások, betanított munkások és a kevésbé tanultak. Általában, akiknek nincsenek külföldi tapasztalataik (vagyis, hogy valaki nem járt vagy élt még sosem külföldön, nincsenek külföldi barátai) súlyosabbnak látják mind a munkanélküliség, mind a bűnözés kérdését ma Magyarországon. Ezzel szemben a korrupciót a külföldi tapasztalatokkal rendelkezők látják nagyobb problémának, valamint a férfiak.

A lakosság a bevándorlók integrációját más társadalmi problémákhoz képest kevésbé tekinti súlyosnak, még úgy is, hogy a bevándorlók számát a megkérdezettek túlbecsülték. Emellett közel 60% gondolta, hogy lényegesen, vagy némiképp csökkenteni kellene a bevándorlók számát. A politikai beállítottságnak ugyanakkor a bevándorlók megítélésére nem volt hatása.

Lengyel György, Göncz Borbála - Budapesti Corvinus Egyetem