Tárki-kutatás az európai gyermekszegénységről

A TÁRKI Társadalomkutatási Zrt. kutatást végzett a gyermekszegénység témakörében az Európai Bizottság Munka, Szociális és Egyenlő Esélyek Főigazgatósága megbízásából, a brüsszeli székhelyű Applica kutatóintézettel közösen. A kutatás célja egy koherens és integrált politikai stratégia előkészítése, mely segíti a tagországokat küzdelmét a gyermekek szegénysége és a társadalmi kirekesztettsége ellen. Az eredményeket összegző zárótanulmány áttekinti a gyermekszegénység helyzetét, és annak főbb meghatározóit az egyes tagországokban. A tanulmány ugyancsak foglalkozik a kapcsolódó szociális és munkaerő-piaci politikák hatékonyságával, és bemutatja a jó gyakorlatokat ezen a téren. A kutatás további célja a gyermek jól-létét több dimenzióban is leíró indikátorok azonosítása. A zárótanulmány az EU számára számos javaslatot fogalmaz meg arra, hogy miképpen kellene monitorozni a gyermekek jólétét az EU és az egyes országok szintjén.
A magyar gyermekeknek a népesség egészéhez viszonyított szegénysége nagyobb, mint a többi európai országban. A családtámogatási rendszer sokakat óv meg a még mélyebb szegénységtől, bár az alapprobléma a gyermekes családok alacsony foglalkoztatottsága. Többek között ez derül ki abból az Európai Unió egészére vonatkozó, a gyermekek jólétét és szegénységét áttekintő tanulmányból, amelyet a Tárki által vezetett nemzetközi konzorcium készített az EU Foglalkoztatási és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága megrendelésére.

Tovább a projekt angol nyelvű oldalára...

A tanulmány nagyszabású áttekintést tartalmaz a gyermekszegénység demográfiai, munkaerő-piaci és társadalompolitikai vonatkozásairól, valamint az összes országra kiterjedő összegzést mutat be az egyes országoknak a gyermekszegénység enyhítését célzó szociálpolitikai gyakorlatáról. Angol, francia, olasz, finn és lengyel ország tapasztalatok példáján keresztül elemzik a jó és a rossz (sikeres és sikertelen) gyakorlatokat. A kutatást az ENSZ gyermekekkel foglalkozó szervezete (UNICEF), a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Szervezet (OECD), az EU, valamint az Oxfordi Egyetem vezető kutatói értékelték a kutatást bemutató brüsszeli zárókonferencián, amelynek záróeseményeként az EU következő spanyol és belga elnökségének képviselői mellett nemzetközi gyermekszervezetek vezetői is részt vesznek azon a kerekasztal beszélgetésen, amely a tapasztalatok alapján az EU számára levonható politikai következtetéseket tekintették át.

Tovább a a brüsszeli konferencia oldalára...

A gyermekszegénység és a gyermekek jól-léte Magyarországon és az Európai Unióban - műhelykonferencia Budapest, 2010. június 16.

2011 első felében Magyarország adja az EU elnökséget. Ez különösen jó lehetőséget kínál arra, hogy építve az Unió elkötelezettségére és arra, hogy éppen most készültek el a kutatás eredményei - Magyarország demonstratívan megerősítse a gyermekszegénység monitorozására vonatkozó, most formálódó nemzetközi gyakorlatot. Ezzel összefüggésben az Európai Unió Magyarországi Képviselete és a TÁRKI konferenciát szervezett, amely a kutatás eredményeiből kiindulva keresi a politikai gyakorlat területén hazai és európai továbblépés lehetőségeit.

Konferencia program

9:30-9:40 Szűcs Tamás (az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője): Köszöntő, a projekt kontextusa és konferencia időszerűsége

I. Gyermekszegénység és a gyermekek jól-léte az Európai Unióban
9:40-10:00 Tóth István György (a TÁRKI vezérigazgatója): Gyermekszegénység és gyermek jól-lét az Európai Unióban az indikátorok tükrében
10:00-10:20

Gábos András (a TÁRKI vezető kutatója): Gyermekszegénység – Kihívások, társadalompolitika gyakorlat és sikeres megoldások az Európai Unióban
10:20-10:40 Ferge Zsuzsa (a Gyermekesély Programiroda vezetője): A magyarországi helyzet és a továbblépés lehetséges irányai

II. Monitorozás, célkitűzés, politikai stratégia a gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettsége ellen: uniós prioritások és a magyar elnökség lehetőségei
11:20-11.40 Antonia Carparelli (EB Foglalkoztatási, Szociális és Egyenlő Esélyek Főigazgatóság)
11:40-11:55 Baranyai Gábor (főosztályvezető, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkársága)
11:55-12:10 Lakner Zoltán (Társadalmi Felzárkózás Államtitkárság, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

Sajtóanyag (pdf)