Érdektelenség az EP-választások iránt minden visegrádi országban

A négy visegrádi ország lakosai közül a magyarok hallottak a legnagyobb arányban a június 7-i Európai Parlamenti választásokról. Az információhiány mellett számottevő az érdektelenség is, a visegrádi országok lakosainak nagy része ugyanis nem tervezi, hogy részt vesz az EP-választásokon. A magyarok 31%-a, a lengyelek 29%-a, a csehek 15%-a és a szlovákok 14%-a tervezi, hogy leadja voksát vasárnap - derül ki a CEORG (Central European Opinion Research Group) kutatási együttműködés keretében végzett TÁRKI kutatás legfrissebb eredményeiből.
Az EP-választásokkal kapcsolatban a négy visegrádi ország lakosai közül a magyarok a leginkább tájékozottak, míg legkevésbé a csehek: előbbiek közül tízből kilencen, utóbbiak közül csak alig több, mint heten hallottak arról, hogy június 7-én Európai Parlamenti választások lesznek. A magyarok érdeklődőbbek is a választások iránt, hiszen míg nálunk a lakosság közel fele, addig a szlovákok 37%-a, a lengyelek 35%-a, míg a csehek mindössze 29%-a mondta, hogy érdekli őt az Európai Parlamenti választás.

1. ábra. Mennyire érdekli Önt az Európai Parlamenti választás...? (%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. május

A visegrádi országok lakosainak nagy része nem tervezi, hogy részt vesz az EP-választásokon. A négy ország közül egyedül Magyarországon tervezi legalább a lakosság fele, hogy leadja szavazatát vasárnap, a többi három országban a lakosság ennél kisebb része tervezi a részvételt. A Magyarországon mért alacsony részvételi hajlandóság a lengyeleknél is hasonló arányt mutat, hiszen a választópolgárok mintegy harmada mondta, hogy biztosan el fog menni a június 7-i EP-választásokra. Ehhez képest a szlovákok és a csehek még ennél is alacsonyabb részvételi hajlandóságot mutatnak: csak minden hetedik szavazópolgár tervezi, hogy biztosan részt vesz majd a választáson.

A szlovákok esetében figyelhető meg leginkább az, hogy míg 45%-nyian úgy tervezik, hogy valószínűleg vagy biztosan elmennek szavazni jövő hét vasárnap, azonban 16 százalékponttal alacsonyabb azok aránya, akik egyáltalán érdeklődést mutatnak az EP-választások iránt (a magyarok és lengyelek körében ez a különbség 11-11, a cseheknél 5 százalékpont), azaz a szavazók kb. egytizede úgy megy el szavazni, hogy valójában nem is érdekli az európai parlamenti választás.

2. ábra. Ön hogyan tervezi: a június 7-i Európai Parlamenti választásokon Ön...(%)
ábra
Forrás: CEORG-TÁRKI 2009. május

Páthy-Dencső Blanka, TÁRKI Zrt.