2009.05.27.

Mandátumbecslés

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett májusi vizsgálat során mind az országos, mind pedig az európai parlamenti választások pártpreferenciáit is mértük. A két külön kérdés azonban közel azonos eredményt hozott.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a nagyobbik ellenzéki párt továbbra is jelentősen vezet a kormánypárttal szemben. Az áprilisi eredményekhez képest a FIDESZ tovább növelte szavazótáborát, mégpedig leginkább a biztos szavazók körében. Az elmúlt egy hónapban valamelyest nőtt az MSZP tábora is, azonban a kormánypárt szavazóinak elbizonytalanodása is érzékelhető és ugyanez igaz az SZDSZ szavazóira is. Az MDF szavazóinak elbizonytalanodása mellett azok száma is csökken. A Jobbik Magyarországért Párt szavazótábora a múlt hónaphoz képest nőtt, folytatva az előző hónapok tendenciáját. Az elmúlt hónapokban érzékelhető alacsony választási hajlandóság májusra tovább csökkent: jelenleg 42%-nyian mennének el biztosan szavazni egy "most vasárnapi" választáson (márciusban 48%, áprilisban pedig 44% volt ez az arány). Az európai parlamenti választások esetében még ennél is alacsonyabb arányt tapasztaltunk: mindössze a megkérdezettek egyharmada mondta, hogy biztosan elmegy szavazni a jövő hét vasárnapján (31%). Ugyanakkor ez az arány még mindig magasabb, mint amit Lengyelországban (29%), Csehországban (15%) és Szlovákiában (14%) mértünk.

A FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: márciusban 33%, áprilisban 36% volt, míg májusban 37%-on áll. A Magyar Szocialista Párt tábora szintén gyakorlatilag változatlan: a teljes lakosság körében márciusban 12%, áprilisban 11%, ebben a hónapban pedig 13% szavazna a kormánypártra.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2009. március és 2009. május között(%)
ábra

Májusban a pártválasztók körében a FIDESZ 41 százalékponttal (márciusban 38, áprilisban 43 százalékponttal), a biztos szavazó pártválasztók körében pedig 53 százalékponttal vezetett az MSZP előtt (míg márciusban 39, áprilisban 42 százalékpontnyi volt a különbség), így mostanra a biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága 70%-ra nőtt (márciusban még 62%, áprilisban pedig 64% volt ez az arány), míg a szocialista párté ugyanebben a hónapban 17% volt (márciusban 23%-on, áprilisban pedig 22%-on állt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2009. március és 2009. május között(%)
ábra

Az SZDSZ tábora a teljes felnőtt lakosság körében 2%, a pártválasztók között pedig 4%, és ehhez hasonló az MDF támogatottsága is, hiszen szavazói a teljes lakosságon belül 2%-ot, a pártválasztók körében 3%-ot tesznek ki (az elmúlt hónapokban ugyanezen eredményeket mértük a két kisebb parlamenti párt támogatottságában). Májusi felmérésünk szerint a biztos szavazó pártválasztókon belül a kis pártok közül a Jobbik Magyarországért Párt közelebb, míg az SZDSZ és az MDF távolabb van az 5%-os határtól. A Jobbik Magyarországért Párt 4%-os, az SZDSZ 3%-os míg az MDF 1%-os táborral rendelkezik.

Az európai parlamenti választások pártpreferenciáit nézve ugyanezen arányokat mértük. Adataink alapján a 22 EP mandátumból a FIDESZ 14-16, az MSZP 5-6 helyet szerez majd meg. A Jobbik Magyarországért Párt nagy valószínűséggel küldhet majd képviselőt az Európai Parlamentbe, ám az SZDSZ és az MDF esetében mandátum megszerzésére már kisebb az esély. Szakértői becslésünk szerint a végleges mandátum-megoszlás erősen függ a majdani részvételtől, amelyet a jelenlegi kutatásban mért aránynál magasabbnak várunk.

Az adatfelvétel 2009. május 7. és 20. között zajlott.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás