2009.04.01.

Tájkép vihar előtt

A TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett márciusi vizsgálat eredménye szerint a népesség körében a korábbi hónapokban tapasztalt pártpreferencia trendjei nem változtak: továbbra is két párt jutna be a parlamentbe egy "most vasárnapi" választáson.
Kiemelendő, hogy a pártpreferencia kutatás adatfelvételének döntő része Gyurcsány Ferenc miniszterelnöki posztról történt lemondása előtt zajlott, így az adatok lényegében a kormányválság előtti állapotot tükrözik, míg az adatfelvétel kisebb része zajlott a bejelentés után. Ha ezt a két időszakot összehasonlítjuk, láthatjuk, hogy március 21-e után az MSZP támogatottsága jelentősen csökkent, ugyanakkor mivel itt kevés válaszadó preferenciáival számolhatunk csak, statisztikai értelemben nem tekinthetjük általánosíthatónak a bejelentés utáni válaszokból kirajzolódó képet, amelyet pontosabban a következő hónap eredményei alapján mutatunk be.

Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a nagyobbik ellenzéki párt továbbra is jelentősen vezet a kormánypárttal szemben. A FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében továbbra is stabil: januárban 34%, februárban 32% volt, míg márciusban 33%. A Magyar Szocialista Párt támogatói tábora a teljes lakosság körében januárban 17%, februárban 12% volt és márciusban, a kormányválság előtti időszakban is 12% volt ez az arány.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2009. január és 2009. március között(%)
ábra

Márciusban a pártválasztók körében a FIDESZ 38 százalékponttal (januárban 30, februárban 37 százalékponttal), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 39 százalékponttal vezetett az MSZP előtt (míg januárban 31, februárban 43 százalékpontnyi volt a különbség). Márciusban a biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága 62%-on állt (januárban 61%, februárban pedig 64% volt ez az arány), míg a szocialista párté ugyanebben a hónapban 23% volt (ugyanakkor januárban még 30%-on, februárban pedig 26%-on állt).

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2009. január és 2009. március között(%)
ábra

A teljes lakosság körében az MDF és az SZDSZ támogatottsága továbbra is alacsony. Az SZDSZ tábora a teljes felnőtt lakosság körében 3%, a pártválasztók között pedig 5%. Az MDF szavazói a teljes lakosságon belül 2%-ot, a pártválasztók körében 4%-ot tesznek ki (februárban ugyanezen eredményeket mértük a két kisebb parlamenti párt támogatottságában). Márciusi felmérésünk szerint a biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ és az MDF is 3-3%-os táborral rendelkezik. A márciusi eredmények alapján látható, hogy a biztos szavazók körében a KDNP (2%) és a Jobbik Magyarországért Párt (4%) támogatottságban már elérte, illetve átlépte az SZDSZ és az MDF táborát.

Az adatfelvétel 2009. március 12. és 25. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás