2008.06.25.

Korrekció a politikai tőzsdén

Júniusban csökkent a különbség a két nagy párt támogatottsága között a TÁRKI választáskutatási programja keretében a felnőtt lakosság körében végzett vizsgálat eredménye szerint.
Az 1000 fő megkérdezésén alapuló, a 18 éves és idősebb lakosságot életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentáló kutatás szerint a FIDESZ támogatottsága a felnőtt lakosság körében júniusban 32%, májusban 35%, míg áprilisban 33% volt ez az arány. A Magyar Szocialista Párt tábora a teljes lakosság körében ebben a hónapban 17%, szemben a májusi 14%-os és az áprilisi 12%-os támogatottsággal.

1. ábra: A pártok támogatottsága a teljes népesség körében 2008. április és 2008. június között (%)
ábra

AA pártválasztók körében a FIDESZ 26 százalékponttal (az elmúlt hónaphoz képest 12 százalékponttal kevesebbel), míg a biztos szavazó pártválasztók körében 34 százalékponttal (a májusihoz képest 10 százalékponttal kevesebbel) vezet az MSZP előtt. A biztos szavazó pártválasztókon belül a FIDESZ támogatottsága jelenleg 61%-on áll, míg a szocialista párté ebben a hónapban 27%.

2. ábra: A pártok támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében 2008. április és 2008. június között (%)
ábra

A két nagy párt közötti különbség csökkenése feltételezésünk szerint elsősorban a politikai erők közötti technikai korrekciónak, tehát a mélypontról és a csúcsról való természetes elmozdulásnak tekinthető.

Az SZDSZ támogatottsága a teljes felnőtt lakosság körében 2%, míg a pártválasztók között 4%. Az MDF tábora a teljes lakosságon belül 3%, a pártválasztók körében 6%. A biztos szavazó pártválasztókon belül az SZDSZ 4%-os, az MDF 3%-os táborral rendelkezik felmérésünk szerint. A többi politikai párt támogatottsága továbbra is alig mérhető.

Egy "most vasárnapi választáson" a szavazásra jogosultak 57%-a venne részt biztosan (májusban 55%, márciusban 57% volt ez az arány).

Az adatfelvétel 2008. június 6. és 18. között zajlott. Az egész népességre vonatkozó becsült arányok statisztikai hibája 95%-os megbízhatósággal nem több, mint ±3,1%.

TÁRKI Zrt.
Kapcsolódó oldal:
Választáskutatás