2007.03.08. - TÁRKITEKINTŐ

Nőtt a "pirézekkel" szembeni elutasítás

A TÁRKI mintegy másfél évtizede azonos módszertani alappal kutatja az idegenellenesség alakulását a felnőtt magyar lakosság körében. A 2007 februárjában végzett Omnibusz kutatás adatai szerint tízből három lakos vallja azt, hogy országunkba egy menedékkérőt se engedjük be. Adataink ismételten azt mutatják, hogy egy fiktív nemzet kapcsán is képesek vagyunk elutasítóan viselkedni.
A felmérésben a mintába került személyeknek feltettük a kérdést, hogy Magyarországnak minden menedékkérőt be kellene fogadnia, senkit sem szabad befogadnia, vagy pedig van akit igen, van akit pedig nem. Azok, akik erre a kérdésre érdemleges választ adtak, azok 29%-a választotta az idegenellenesnek tekinthető állítást, tehát, hogy az országba menedékkérő be ne tehesse a lábát. A válaszadók 10%-a tekinthető idegenbarátnak, aki szerint minden menedékkérőt be kell fogadni. A többség (a megkérdezettek 61%-a) mérlegelné a menedék nyújtásának, illetve megtagadásának kérdését.

Az idegenellenesek, az idegenbarátok és a mérlegelők aránya 1992 és 2007 között (%)
ábra
Forrás: TÁRKI 1992-2007

A mérlegelőket megkérdeztük, hogy mely etnikumú menekülteket nem fogadnák be szívesen. A felsorolásban szerepeltek a más országban élő magyarok, a kínaiak, az arabok, a románok, az oroszok és egy nem létező nemzet, a pirézek. A határon túli magyarokat szinte senki nem említette, ezzel szemben az arabokat, a kínaiakat, az oroszokat, a románokat a mérlegelők túlnyomó többsége (77-87%-a), de még a nem létező pirézeket is 68%-a nem látná szívesen Magyarországon.

Mint a következő táblából kiolvasható, tavaly június óta a mérlegelők körében a határon túli magyarok kivételével minden potenciális bevándorló etnikai csoporttal szemben nőtt az elutasítás mértéke. 2006 júniusában a felsorolásba betettünk egy fiktív etnikumot is, azt vizsgálva, hogy velük szemben is megjelenik-e az elutasító attitűd vagy sem. Az akkor kapott meglepő eredmény teszteléseként ez év februárjában megismételtük ezt a kísérletet és azt tapasztaltuk, hogy a mérlegelők körében, tehát azok esetében, akik korábbi kérdésünkre azt válaszolták, hogy van, akit be kell engedni az országba és van, akit nem, azok körében 68% azok aránya, akik szerint a pirézek abba a csoportba tartoznak, akik nemkívánatosak Magyarországon.

Egy erdélyi magyarok körében 2004-ben folytatott kutatás adatai szerint a válaszadók egyharmada, míg a 18-55 évesek közel fele (47%-a) nyilatkozott úgy, hogy életkörülményeinek javítása érdekében rövidebb, illetve hosszabb időre, vagy akár véglegesen is külföldre menne.

A legfrissebb (2006. novemberi) kutatás előzetes adatai szerint az erdélyiek közel harmada foglalkozik a rövidtávú, negyede a hosszú távú munkavállalás, s hetede az ingázás vagy a kivándorlás gondolatával. Közülük az erdélyi magyarok körében a (különösen a hosszú távú) munkavállalás terve ritkább.

A Magyarországra érkező különböző etnikumú menekültek befogadását elutasítók aránya (a mérlegelők körében, %)
ábra
Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás 2006. június és 2007. február

Sik Endre, TÁRKI Zrt.

TÁRKI Zrt.